Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bankowy tytuł egzekucyjny a nakaz zapłaty

skomentuj

Pytanie: Mam problemy ze spłatą pożyczki w banku i spodziewam się że lada chwila bank rozpocznie procedurę zmierzająca do egzekucji komorniczej czyli najpierw zostanie wydany bankowy tytuł egzekucyjny. Nie chcę dopuścić do tego aby komornik wszedł mi do domu, zajął samochód i inne rzeczy a przede wszystkim firmowe konto bankowe jako że prowadzę firmę. Moje problemy ze spłatą tej pożyczki są tylko przejściowe i myślę że za 4 – 5 miesięcy będę mogła spłacić bank. Kiedyś gdzieś usłyszałam że jeśli dłużnik zechce to może nawet latami walczyć w sądzie z wierzycielem opóźniając wydanie prawomocnego wyroku i wkroczenie do akcji komornika. Czy w przypadku pożyczki bankowej też jest to możliwe?

Odpowiedź: Zapewne ma Pani na myśli wniesienie przez pozwanego – dłużnika sprzeciwu, zarzutów od nakazu zapłaty. Rzeczywiście, w wielu przypadkach zwłaszcza po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozwani wnoszą sprzeciwy i sąd wyznacza rozprawę a takie procesy ciągnąć się mogą przez wiele miesięcy a nawet latami. I to nawet wówczas gdy raczej z góry wiadomo, że zarzuty pozwanego nie zasługują na uwzględnienie. Jednakże w Pani przypadku gdy wierzycielem jest bank z tytułu pożyczki nie będzie Pani mogła zastosować takiego (nieetycznego) wybiegu. Dlatego że bank w takim wypadku sam wystawia bankowy tytuł egzekucyjny a następnie wnosi do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Procedura ta odbywa się bez udziału dłużnika, bez poinformowania o tym dłużnika. Zostanie więc Pani postawiona wobec faktu dokonanego – bank uzyska tytuł wykonawczy i jeśli zechce to tez nie poinformuje Pani o tym fakcie i dopiero dowie się Pani o tym, gdy komornik podejmie czynności egzekucyjne przeciwko Pani. Wówczas dopiero przysługiwać będzie Pani wniesienie powództwa preciwegzekucyjnego przeciwko bankowi jeśli (załóżmy że) uważa Pani iż egzekucja jest bezpodstawna. W takim pozwie może Pani domagać się zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jednak jeżeli nie ma Pani dowodów, argumentów przemawiających na Pani korzyść, to raczej nie wydaje się aby sąd przychylił się do Pani wniosku. Zamiast tego więc proponujemy Pani ewentualnie rozważyć zaciągnięcie pożyczki którą spłaci Pani pożyczkę bankową i odsunie od siebie widmo egzekucji. Skoro posiada Pani już przeterminowane zaległości wobec banku to zapewne figuruje już Pani z tego tytułu w Biurze Informacji Kredytowej czyli w BIK. Dlatego banki zapewne odmówią Pani przyznania pożyczki i będzie Pani zmuszona wziąć pod uwagę różnego rodzaju pożyczki dla zadłużonych. Prosimy jednak głęboko zastanowić się czy warto, gdyż pożyczki takie bywają bardzo drogie.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

05/10/2014

Skomentuj