Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Lichwa – odpowiedzialność karna

1 komentarz

Pytanie: Nie mając wiedzy co do tego że obowiązują maksymalne odsetki stanowiące czterokrotną wartość stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, udzieliłem prywatnej pożyczki zastrzegając w niej odsetki w wysokości 60% w stosunku rocznym. Teraz pożyczkobiorca nie dość że nie chce zwrócić nawet kapitału pożyczki to jeszcze straszy mnie odpowiedzialnością karną za lichwę. Czy faktycznie grozi mi kara więzienia? To on zaproponował takie wysokie odsetki bo w ogóle nie chciałem pożyczać mu pieniędzy mając nienajlepsze przeczucia co do niego.

Odpowiedź: Artykuł 304 Kodeksu karnego stanowi: „Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Jeżeli w chwili zawarcia umowy pożyczki nie miał Pan świadomości co do tego, że pożyczkobiorca znajduje się w przymusowym położeniu i zaciągnięcie pożyczki z lichwiarskimi odsetkami jest dla niego koniecznością, wówczas nie można uznać, ze popełnił Pan to przestępstwo. Samo zastrzeżenie w umowie odsetek wyższych od maksymalnych nie przesądza o popełnieniu wspomnianego przestępstwa określonego w art. 304 kk. Pod pojęciem przymusowego położenia pożyczkobiorcy rozumie się w praktyce nieuchronne zagrożenie życia, zdrowia jego lub najbliższych mu osób albo w przypadku przedsiębiorcy także zagrożenie funkcjonowania firmy, jeżeli nie weźmie lichwiarskiej pożyczki. Jeżeli więc pożyczkobiorca potrzebował pożyczki na jakiś, nazwijmy, zbytek czyli np. nowy samochód (bez którego on czy jego najbliżsi mogliby się obejść) to też nie można mówić o popełnieniu przez Pana przestępstwa lichwy.

Ostatecznie na wszelki wypadek sugerujemy wystosowanie do pożyczkobiorcy pisma w którym rezygnuje Pan z dochodzenia lichwiarskich odsetek z tytułu pożyczki a żąda zamiast tego odsetek maksymalnych.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4]

02/10/2014

kategoria lichwa

1 komentarz do 'Lichwa – odpowiedzialność karna'

Subscribe to comments with RSS

  1. Gdzie nie spojrzę w internecie na portalach i blogach kredytowych, to wszędzie tylko lichwa, obchodzenie ustawy lichwiarskiej, lichwa w biały dzień. To już jest męczące i czas zmienić płytę. Żeby było jasne – nie zajmuje się udzielaniem pożyczek nie tylko lichwiarskich ale żadnych, więc pisze to, co myślę. Człowiek ma swój rozum oraz wolny wybór i nie podoba mi się ograniczanie swobody zawierania umów, w tym także jak chodzi o wysokość odsetek nominalnych. Niechże się nasze kochane Państwo zatroszczy bardziej o to, aby nikt nie musiał brać wysoko oprocentowanych pożyczek na wykupienie lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby, niech media zapodają jakieś pomysły na podniesienie standardu życia najbiedniejszych a nie w kółko chrzanią o czyhającej na nasze dusze lichwie. Ileż można?

    cococ

    17 Lut 15 07:27

Skomentuj