Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt na zakup papierów wartościowych

skomentuj

Oferta kredytu na zakup papierów wartościowych jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które posiadają rachunek w domu maklerskim. Mogą to być krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, a także przedsiębiorcy. Poza posiadaniem rachunku maklerskiego, osoba ubiegająca się o kredyt na zakup papierów wartościowych musi spełniać warunki takie jak przy ubieganiu się o każdy inny kredyt. Pożyczka taka najczęściej jest udzielana w wysokości do 100% wartości portfela. Aby otrzymać kredyt, klient musi złożyć wniosek w banku, który współpracuje z jego domem maklerskim. Do wniosku musi być dołączony aktualny wyciąg z rachunku inwestycyjnego potwierdzony przez dom maklerski. W rachunku znajdować się musi informacja o liczbie pełnomocnictw uprawnionych do dysponowania rachunkiem. Gdy kredyt zostanie przyznany, zostaje przelany od razu na rachunek inwestycyjny kredytobiorcy. Kredyt na zakup papierów wartościowych jest kredytem odnawialnym, co oznacza, że spłata jego części lub całości stwarza możliwość jego ponownego wykorzystania, czego dokładne warunki (np. wysokość i termin) określa umowa kredytowa.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

Inwestycja na kredyt
Ocena zdolności kredytowej - scoring behawioralny i aplikacyjny

02/10/2014

kategoria kredyty

Skomentuj