Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wydanie bankowego tytułu wykonawczego

skomentuj

Pytanie: Mam zaległe raty kredytu, bank zapowiedział mi że wystąpi do komornika z wnioskiem o egzekucję należności z tego kredytu. Moje pytanie jest, czy rozprawa będzie się toczyła w sądzie właściwym dla mojego miejsca zamieszkania czy w sądzie właściwym dla siedziby banku? Jak długo może taka sprawa potrwać i czy będę wzywana na rozprawę? Chciałabym przedstawić w sądzie moje racje, wskazujące na to, że windykacja kredytu jest bezpodstawna.

Odpowiedź: Nie będzie żadnej rozprawy w tym zakresie, przynajmniej dopóki bank nie skieruje do komornika wniosku egzekucyjnego. Z tytułu przeterminowanego kredytu bank sam wystawi bankowy tytuł egzekucyjny a następnie wystąpi do sądu właściwego dla siedziby banku, o nadania temu tytułowi klauzuli wykonalności. Nie dość, że nie będzie rozprawy w tym zakresie, to nawet nie zostanie Pani poinformowana przez sąd o tym, że bank wystąpił o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Sąd na tym etapie nie bada, czy wystawienie tytułu wykonawczego jest zasadne, bada jedynie dokumenty pod kontem braków formalnych.

Tak przedstawia się procedura uzyskiwania tytułu wykonawczego w przypadku przeterminowanego kredytu; wygląda więc inaczej niż w przypadku innych spraw o zapłatę, z powództwa innych niż bank podmiotów. Dopiero gdy bank skieruje egzekucję kredytu do komornika, wówczas będzie Pani mogła wnieść powództwo przeciwegzekucyjne jeżeli uważa Pani, że egzekucja jest bezpodstawna, tzn. że nie było podstaw do wystawienia bankowego tytułu wykonawczego w ogóle lub że np. kwota wskazana w tytule wykonawczym jest zawyżona. Może wiec Pani żądać wówczas pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności. Toczy się wówczas postępowanie sądowe, proces.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

01/10/2014

kategoria banki

Skomentuj