Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Ukrywanie majątku przed komornikiem

skomentuj

Pytanie: Chciałabym zainwestować część moich oszczędności w udzielanie prywatnych pożyczek. Jednak z tego co dowiedziałam się to większość komorniczych egzekucji jest nieskutecznych ponieważ dłużnicy ukrywają majątek przed komornikiem. O co konkretniej chodzi z tym ukrywaniem majątku, na czym to polega i czy nie ma wówczas sposobu aby taki ukryty majątek odnaleźć aby komornik mógł ściągnąć należne wierzycielowi pieniądze?

Odpowiedź: Zanim odpowiemy wprost na Pani pytanie, to jednak wskazówka. Mianowicie, udzielając pożyczki najlepiej zadbać o to aby dłużnik ustanowił jakieś zabezpieczenie dla Pani czyli np. zastaw na rzeczy ruchomej (np. na samochodzie) na Pani rzecz albo zabezpieczenie na nieruchomości. Natomiast komornicze egzekucje bywają nieskuteczne nie tylko dlatego że dłużnik ukrywa majątek przed komornikiem ale i dlatego że po prostu majątku nie posiada a wierzyciel zanim np. udzielił mu pożyczki nie sprawdził stanu majątkowego pożyczkobiorcy – dłużnika. Ukrywanie majątku natomiast może przybierać różne formy. Przykładowo, dłużnik zwłaszcza będący przedsiębiorcą, w obliczu postępowania egzekucyjnego może zmienić swoje konto firmowe na konto w innym banku a z dotychczasowego wycofać środki aby komornik nie zajął ich. Może też np. poruszać się samochodem będącym formalnie nie jego własnością ale np. własnością jego żony i to nic, że on jej ten samochód kupił; komornik nie może zlicytować samochodu który formalnie jest własnością osoby trzeciej w tym także żony dłużnika. Nieraz bywa też i tak że dłużnik w miejscu zamieszkania nie posiada żadnej nieruchomości, ale już np. w innym powiecie, w innym województwie może mieć np. domek albo działkę budowlaną dużej wartości. Jeżeli wierzyciel ani komornik nie wie w którym powiecie czy województwie takie nieruchomości dłużnik posiada, to ustalenie gdzie, jest zazwyczaj praktycznie niemożliwe. Ukrywanie majątku (dochodów) to np. także praca na czarno, albo prowadzenie firmy na podstawioną osobę. Można poszukiwać domniemanego ukrytego majątku dłużnika z pomocą np. wywiadowni gospodarczej albo zlecić to komornikowi.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 8 Ocena średnia: 4.4]

01/10/2014

kategoria komornik

Skomentuj