Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tytuł przelewu pożyczki prywatnej bez umowy

skomentuj

Pytanie: Bardzo proszę o informację czy mogliby Państwo zająć się poniższą sprawą. We wrześniu 2007 w Płońsku pożyczyłam znajomej 10 000 PLN dokonując wpłat na jej konto osobiste przelewem przez internet w dwóch ratach po 5 000 PLN. Niestety nie podpisałyśmy żadnej umowy, wydawało mi się wtedy, że dowody dokonania takich przelewów są wystarczające. Jak się później dowiedziałam nie są, gdyż były zatytułowane „KASA” a nie „POŻYCZKA”. Odkrycia tego dokonałam w tym roku, gdy postanowiłam zrobić coś więcej w sprawie odzyskania własnych pieniędzy, rozmowy telefoniczne nie przynosiły żadnych skutków, z resztą z czasem coraz trudniej było się ze znajomą skontaktować. W maju tego roku odwiedziłam znajomą bez zapowiedzi i udało mi się nakłonić ją do napisania załączonego dokumentu. Do chwili obecnej nie otrzymałam żadnych pieniędzy. Bardzo proszę o ocenę załączonego dokumentu i opisu sprawy, czy są one wystarczające dla Państwa do zajęcia się ściągnięciem mojego długu. Czy w takim przypadku lepiej poczekać aż upłynie termin ostatniej raty czy można się zająć sprawą już teraz? Moja znajoma miała otwartą działalność gospodarczą, nie wiem czy ją zlikwidowała czy jest ona zawieszona …, adresy są nieaktualne. Nr telefonu komórkowego … jeszcze ostatnio działał. Obecnie znajoma mieszka pod Płońskiem w …, adres zameldowania to najprawdopodobniej mieszkanie jej matki. Jest możliwe również, że tymczasowo przebywa w Norwegi, ale tego nie udało mi się potwierdzić.

Odpowiedź: Jak widać, dokument który Pani załączyła można traktować jako uznanie długu ze strony pożyczkobiorcy, jest to deklaracja spłaty pożyczki w ratach. Ponieważ nie istnieje żaden inny dokument stwierdzający udzielenie pożyczki, przeto wypadałoby uznać, że może Pani domagać się zapłaty / wszczynać postępowanie windykacyjne w zakresie tych rat, które w świetle jej oświadczenia są już wymagalne a więc minął termin ich zapłaty. Gdyby prócz tego istniała jeszcze pisemna umowa pożyczki zgodnie z którą termin zwrotu całej pożyczki już minął, to takie jak to jednostronne oświadczenie pożyczkobiorcy o spłacie w ratach nie byłoby dla Pani wiążące – mogłaby Pani dalej domagać się spłaty całości pożyczki, jak wynikałoby z umowy.

kategoria: dowody

Skomentuj