Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzedaż długu z tytułu prywatnej pożyczki

1 komentarz

Pytanie: Nie udało mi się spłacić pożyczki od znajomego a komornik nie odzyskał jej ode mnie gdyż aktualnie nie pracuję a majątku nie posiadam. Zdenerwowany pożyczkodawca powiedział mi niedawno że umieści ten dług z moimi danymi na internetowej giełdzie długów. I że może kupią go jacyś „łysi” ale jego to nie interesuje. Kilka dni temu przesłał mi link do wpisu o mnie jako dłużniku w internecie z ofertą sprzedaży długu. Czy miał prawo wystawić mój dług – osoby prywatnej na sprzedaż w taki sposób? I czy może ten dług kupić każdy?

Odpowiedź: Naszym zdaniem w przedmiotowej sprawie nie zostało złamane prawo; wierzyciel ma prawo wystawiać Pani dług na giełdzie długów (chyba że w umowie pożyczki zawarto zakazującą cesji czyli sprzedaży zobowiązania). Tym bardziej, że jak wynika z treści Pani pytania postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. W takiej sytuacji sprzedaż Pani zobowiązania z tytułu prywatnej pożyczki może być dla wierzyciela jedynym sposobem na odzyskanie chociaż części pieniędzy. I praktycznie każdy podmiot może nabyć taki dług a wierzyciel jest wolny od odpowiedzialności za ewentualne negatywne dla Pani skutki powstałe na skutek postępowania nabywcy wierzytelności. Jeżeli chodzi o prawne podstawy upubliczniania informacji o długu i jego dłużniku, to przytaczamy:Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.

oraz

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności: 1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych, 2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

01/10/2014

1 komentarz do 'Sprzedaż długu z tytułu prywatnej pożyczki'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dla wielu osób prywatna pożyczka jest dobrą, nawet często lepszą alternatywą od pożyczki w banku a przede wszystkim od wyjątkowo drogiej pożyczki pozabankowej. Skupmy się tutaj trochę na drugiej stronie a więc na prywatnym pożyczkodawcy. Ilu jest prywatnych pożyczkobiorców, tylu mniej więcej prywatnych pożyczkodawców; ich interes to odzyskanie pożyczki a z tym bywa różnie. Osoby bez doświadczenia w udzielaniu pożyczek nie wiedza, nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli pożyczkobiorca nie ma dochodów, majątku, ma inne długi to pożyczki swej nie odzyskają. Dlatego przed udzieleniem pożyczki grzecznie ale stanowczo wypada poprosić pożyczkobiorcę o: zaświadczenie z Biura Informacji Kredytowej, z Krajowego Rejestru Długów, zaświadczenia o dochodach. A najlepiej o zabezpieczenie pożyczki: zastaw albo hipotekę. Jeżeli pożyczkobiorca wzdraga się przed spełnieniem takich warunków, to po prostu nie pożyczajmy mu pieniędzy. Nie patrzmy na to że to kolega, brat stryjeczny itp. Gdy bowiem chodzi o pieniądze to przyjaźń i pokrewieństwo zadziwiająco często okazują się niczym.

    Gregu

    27 Lis 14 22:53

Skomentuj