Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pojęcie i cel leasingu zwrotnego

skomentuj

Leasing zwrotny polega na uprzednim odsprzedaniu rzeczy przez leasingobiorcę firmie leasingowej a ta następnie zawiera z nim umowę leasingu tejże rzeczy. Czyli dochodzi do sprzedaży ale z zastrzeżeniem, że sprzedawca będzie mógł użytkować rzecz którą odsprzedaje. Jest to sposób na podniesienie płynności finansowej przedsiębiorstwa zwłaszcza gdy znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej a posiada środki trwałe o znacznej wartości które można przeznaczyć do leasingu zwrotnego. Mogą to być np. pojazdy, maszyny, albo nieruchomości (np. biura, magazyny). Popularne określenie tego zjawiska w języku angielskim to „sale and lease back” czyli odsprzedaj i następnie przejmij w leasing.

Październik 1st, 2014 at 5:03 pm

kategoria: leasing

Skomentuj