Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Koszty uzyskania przychodu w leasingu finansowym

skomentuj

Podatnik niebędący czynnym podatnikiem VAT a więc nie mogący dokonywać odliczenia podatku VAT, może natomiast zaliczyć naliczony VAT do kosztów uzyskania przychodów. Jednak w sytuacji, gdy dany towar jest sklasyfikowany w środkach trwałych, co zwykle ma miejsce w przypadku leasingu finansowego, nieodliczony podatek VAT staje się kosztem dopiero w formie odpisu amortyzacyjnego, zwiększając wartość początkową składnika majątku trwałego. W związku z powyższym VAT nie może być przedmiotem zaliczenia do kosztów jednorazowo.

W przypadku leasingu finansowego wartością początkową będzie ta wynikająca z umowy leasingu a nie wartość z faktury VAT. Natomiast odsetki płacone na bieżąco finansującemu będą bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu korzystającego Jeżeli chodzi o koszty powstałe po zakończeniu amortyzacji, to podatnik, dalej korzystając z rzeczy, będzie mógł przykładowo zaliczać w koszty podatkowe wydatki poniesione na remonty byłego środka trwałego, czy jego bieżącą obsługę ale już nie będzie miał prawa do dokonywania kolejnych odpisów amortyzacyjnych.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

01/10/2014

kategoria leasing

Skomentuj