Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Rodzaje zabezpieczenia kredytu

1 komentarz

Potencjalny kredytobiorca najczęściej zadaje sobie pytanie, jakiego rodzaju zabezpieczenia kredytu może zażądać bank. Takie pytanie zadają szczególnie ci, którzy po raz pierwszy mają zamiar zaciągnąć kredyt, z różnych powodów. Bank może i jednocześnie musi zabezpieczyć spłatę kredytu. Musi, gdyż Art. 70 ustawy – Prawo bankowe zobowiązuje bank aby ten zanim zawrze umowę kredytową, zbadał zdolność kredytowa kredytobiorcy uzależniał zawarcia umowy kredytowej od zdolności kredytowej kredytobiorcy i dokonał odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca dobrowolnie nie regulował wymagalnych zobowiązań kredytowych.

Banki, udzielając kredytu praktykują formy zabezpieczenia takie, jak zastaw rejestrowy, zastaw zwykły, hipoteka, poręczenie, weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie. Zabezpieczenia te są stosowane alternatywnie lub niekiedy łącznie (tj. więcej niż jeden rodzaj), zależnie od wysokości dochodów kredytobiorcy (i generalnie możliwości zarobkowych) oraz oczywiście od wysokości kredytu i ustalonego sposobu spłaty. Bank może wedle własnej inwencji stosować również rodzaje zabezpieczeń kredytu. Jak wspomniano, jest to kwestia uznaniowa ze strony banku albowiem przepisy prawa bankowego nie sankcjonują stosowania takich czy innych form zabezpieczeń spłaty kredytu w tym nie sankcjonują ich doboru w zależności od sytuacji. Jedno jest pewne – osoba nie posiadająca w pełni zdolności kredytowej, kredytu nie otrzyma a przynajmniej nie powinna otrzymać. Oczywiście poza przypadkami kiedy spłaty kredytu można żądać od poręczyciela będącego podmiotem wypłacalnym / posiadającym zdolność kredytową, na okoliczność stwierdzenia której bank również zobowiązany jest dokonać sprawdzenia i zabezpieczyć możliwość spłaty lub po prostu wyegzekwowania spłaty kredytu od poręczyciela. Chociażby poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości samego poręczyciela. W przypadku kredytów hipotecznych poręczenie stosowane jest rzadko, co jest logiczne zważywszy specyfikę kredytu hipotecznego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

30/09/2014

kategoria kredyty

1 komentarz do 'Rodzaje zabezpieczenia kredytu'

Subscribe to comments with RSS

  1. Zabezpieczenie rzeczowe a więc najczęściej samochód albo nieruchomość kredytobiorcy, umożliwiają otrzymanie tańszego wyższego kredytu niż gdyby miał być bez zabezpieczenia. Bardziej cenione jest przez banki i pozabankowych pożyczkodawców zabezpieczenie hipoteczne czyli na nieruchomości której właścicielem jest kredytobiorca. Samochód bowiem albo inna nieruchomość może zaginąć, łatwiej też może ulec poważniejszemu zniszczeniu przez co wartość zabezpieczenia znacznie się obniży albo spadnie niemal do zera. Nieruchomość nie zaginie, jej wartość tak nie traci z wiekiem a może stać przeciwnie. Zabezpieczenie hipoteczne to dobre zabezpieczenie dla każdego wierzyciela, ale z kolei od wszczęcia egzekucji z nieruchomości do jej licytacji mija zazwyczaj wiele miesięcy.

    Jeżeli chodzi o pożyczki pozabankowe bez BIK które są w ofercie firm pożyczkowych, to pewnie nietrudno znaleźć takie które można dostać tylko pod zabezpieczenie i to nawet bez wykazywania się dochodami z umowy o pracę. Jeżeli jednak chodzi o kredyty z banków, to pomimo zaoferowanego przez kredytobiorcę zastawu albo hipoteki, kredyt nie zostanie mu przez bank przyznany o ile po pierwsze, nie będzie miał czysto w swoim BIK oraz nie będzie miał formalnego źródła dochodów.

    magazynier

    2 Lis 14 11:42

Skomentuj