Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczka prywatna a cesja

skomentuj

Pytanie: Czy jako pożyczkobiorca muszę liczyć się z taka ewentualnością że pożyczkodawca sprzeda mój dług z tytułu takiej prywatnej pożyczki, czy jest to dopuszczalne prawnie aby bez zgody prywatnego pożyczkobiorcy sprzedać jego dług ujawniając tym samym osobie trzeciej jako nabywcy dane osobowe prywatnego pożyczkobiorcy?

Odpowiedź: Tak, sprzedaż zobowiązania – długu prywatnej osoby jest możliwa, prawo nie zabrania dokonywania cesji takich wierzytelności i pożyczkodawca może sprzedać taką zarówno po upłynięciu terminu zwrotu pożyczki jak też wcześniej a więc w trakcie obowiązywania umowy pożyczki. Chyba, że sprzeciwiają się temu zastrzeżenia umowę. Chodzi o to, że w umowie pożyczki strony umowy mogą wpisać zastrzeżenie o zakazie sprzedaży wierzytelności. W takim wypadku cesja będzie nieważna. Jeżeli w umowie pożyczki nie znajduje się taka klauzula, wierzytelność z tytułu prywatnej pożyczki może być przedmiotem cesji.

Wrzesień 30th, 2014 at 2:22 pm

Skomentuj