Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Niespłacona pożyczka a egzekucja z nieruchomości

skomentuj

Pytanie: Zalegam ze spłatą bankowej pożyczki i bank chyba szykuje się do przekazania sprawy komornikowi. Chcę spłacić tą pożyczkę ale mam problemy ze znalezieniem nowej pracy. Rodzice mogą mi pomóc w spłacie ale w ratach i zakładając że ich pomoc będzie jedynym finansowaniem spłat, to spłacanie w ten sposób potrwa około 4 miesięcy. Posiadam własne mieszkanie i nie chce aby komornik zlicytował je. Czy jest to realne że zostanie ono zlicytowane przed upływem czterech miesięcy?

Odpowiedź: Wiedząc z praktyki jak długo trwa egzekucja z nieruchomości uważamy że w okresie czterech miesięcy jest mało realne aby doszło do jej licytacji. Nawet jeśli bank wystąpi do komornika z wnioskiem o egzekucje tylko z nieruchomości, to komornik musi najpierw wezwać Pana do zapłaty długu i dopiero po upływie 14 dni może przystąpić do opisu i oszacowania nieruchomości o ile bank złoży stosowny wniosek i uiści zaliczkę na biegłego którego zadaniem będzie oszacowanie nieruchomości. Termin opisu i oszacowania też nie jest wyznaczany z dnia na dzień, podobnie jak termin licytacji. Ponadto, po dokonaniu opisu i oszacowania może Pan zakwestionować wartość na jaką biegły sądowy oszacował nieruchomość składając do sądu skargę na opis i oszacowanie nieruchomości. Reasumując, w takiej sytuacji naszym zdaniem jest mało prawdopodobne aby doszło do licytacji nieruchomości przed upływem czterech miesięcy. Możliwe też że bank nie będzie kierował wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości gdy otrzyma częściową spłatę pożyczki a następnie kolejną. Inna sprawa, że nieruchomości zamieszkałe cieszą się ograniczonym popytem na licytacjach i w wielu przypadkach licytacja zamieszkałej nieruchomości nie dochodzi do skutku z powodu braku licytantów.

Wrzesień 30th, 2014 at 2:23 pm

Skomentuj