Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kto ponosi koszty windykacji przedsądowej pożyczki.

skomentuj

Takie pytanie od Czytelnika bloga:

Nie mam pieniędzy na zwrócenie prywatnej pożyczki. Pożyczkodawca grozi mi że obciąży mnie kosztami windykacji i że specjalnie umówi się z firmą windykacyjna na wysoką prowizję dla firmy od odzyskanego ode mnie długu. Czy mogę zostać obciążony kosztami prowizji wedle ich uznania?

Jeżeli w umowie pożyczki nie zastrzeżono, że może Pan jako pożyczkobiorca zostać obciążonym kosztami windykacji przedsądowej i generalnie nieprocesowymi kosztami – wynagrodzeniem firmy windykacyjnej, to w takiej sytuacji pożyczkodawca ani firma windykacyjna nie mogą skutecznie żądać od Pana zapłaty takich kosztów. Nadto należy wskazać, że w umowie winna być wskazana maksymalna kwota tych kosztów. Wydaje się też że nie powinna być taka kwota ustanowiona na rażąco wysokim poziomie, prowadząc do bezpodstawnego wzbogacenia się firmy windykacyjnej bądź wierzyciela.

kategoria: windykacja

Skomentuj