Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt, pożyczka i odsetki za zwłokę

1 komentarz

Pytanie: Potrzebuję zaciągnąć kredyt gotówkowy w banku albo pożyczkę prywatną, pilnie potrzebuję pieniędzy. Muszę się liczyć z tym, że może mi się nie udać spłacić tego w terminie. Już wyczytałam, że jeśli będę spóźniać się w banku ze spłatą kredytu to już następnego dnia po terminie spłaty raty bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego. Ich wysokość jest wyższa niż oprocentowanie kredytu. Tak w ogóle to jednak nie wiem czy bank udzieli mi kredytu na taka kwotę jakiej potrzebuję. Dlatego jestem też wstępnie dogadana ze znajomą właścicielka firmy na udzielenie mi przez nią prywatnej pożyczki, pod warunkiem oprocentowania umownego wynoszącego te odsetki maksymalne prawnie dopuszczone. Jak obliczyłam, są one wysokie bo wynoszą chyba 20% w skali roku przy uwzględnieniu obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP. Pytanie moje jest do Was następujące. Jeżeli podpiszę z nią taka umowę pożyczki na pół roku z takimi maksymalnymi odsetkami i gdy nie zwrócę jej tych pieniędzy zgodnie z umową tylko np. jeszcze trzy miesiące później, to czy przez te trzy miesiące po terminie zwrotu określonym w umowie pożyczki, będą narastały wciąż te wysokie odsetki maksymalne, czy tylko już ustawowe?Odpowiedź: Niestety (dla Pani), ale za okres po terminie zwrotu pożyczki aż do faktycznej spłaty pożyczki Pani znajoma jako pożyczkobiorca będzie miała prawo żądać od Pani też odsetek maksymalnych; generalnie po prostu odsetek za zwłokę w takiej wysokości jak te zastrzeżone w umowie pożyczki za okres na jaki umowa została zawarta. Chyba, że w umowie pożyczki znalazłby się zapis mówiący o tym, ze odsetki za zwłokę są niższe. Jeżeli takiego zapisu w umowie nie będzie, pożyczkobiorca będzie mógł żądać odsetek za zwłokę według oprocentowania obowiązującego za okres na jaki pożyczka została udzielona. Co do odsetek od zadłużenia przeterminowanego w przypadku kredytu gotówkowego (jak i każdego innego kredytu) to faktycznie zapewne są one wyższe od tych obowiązujących za okres na jaki kredyt został udzielony. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą być jednak wyższe od odsetek maksymalnych wynoszących czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Czyli, gdyby bank udzielił kredytu gotówkowego z oprocentowaniem maksymalnym, to oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego nie może być wyższe od oprocentowania za okres na jaki kredyt został udzielony. Swoja droga może warto poszukać pożyczki o niższym oprocentowaniu, np. za pośrednictwem portali społecznościowych oferujących pożyczki pomiędzy ludźmi.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

30/09/2014

kategoria odsetki

1 komentarz do 'Kredyt, pożyczka i odsetki za zwłokę'

Subscribe to comments with RSS

  1. Dla wielu osób, chyba zwłaszcza dla starszych, banki jawią się jako instytucje zaufania publicznego. Takie zaufanie do banków przejawia się często w bezgranicznej wierze w to, że bank oferujący kredyt, nie posunie się do nieuczciwych ani nieetycznych praktyk. I tutaj trzeba być jednak ostrożnym. Przykładem dyskusyjnej postawy banków pod tym względem jest wyeksponowanie na pierwszym planie w ofertach kredytów stosunkowo niskiego oprocentowania nominalnego kredytu w zestawieniu z gorzej widoczną informacją o wysokości oprocentowania rzeczywistego kredytu. A to właśnie oprocentowanie rzeczywiste daje obraz całkowitego kosztu kredytu i jest ono zazwyczaj ponad dwukrotnie wyższe od oprocentowania nominalnego.

    Niki

    1 Gru 14 17:29

Skomentuj