Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Niespłacony kredyt a egzekucja komornicza

skomentuj

Procedura prowadząca do wszczęcia komorniczego postępowania egzekucyjnego przedstawia się inaczej w przypadku kredytów bankowych w odróżnieniu do pożyczek z pozabankowych firm pożyczkowych. Bank wypowiada umowę o kredyt z powodu zaległości w spłacaniu rat kredytu i wzywa kredytobiorcę do zapłaty całej należnej kwoty długu. Gdy zapłata nie zostanie dokonana przez kredytobiorcę, to bank ostatecznie (gdy windykacja polubowna nic nie wskóra), wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i kieruje tenże do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd nada klauzulę bez uprzedniego powiadomienia dłużnika. Kredytobiorca nie wie zatem, że trwa procedura mająca na celu uzyskanie przez bank tytułu wykonawczego. Jeżeli bank nie powiadomi o tym kredytobiorcy, a powiadomić nie musi, to kredytobiorca dowie się o wszystkim dopiero od komornika który rozpocznie prowadzenie egzekucji przeciwko takiemu dłużnikowi.

Pozabankowe firmy pożyczkowe nie mają tego przywileju jak banki – nie mogą wystawiać odpowiedników bankowych tytułów egzekucyjnych. Niespłacone pożyczki pozabankowe trafiają na standardowa drogę sądową, jak pożyczki prywatne albo roszczenia z niezapłaconych faktur. Wydawane są nakazy zapłaty i doręczane pozwanym pożyczkobiorcom a ci mają prawo wnieść sprzeciw, zarzuty od nakazu zapłaty. ostatecznie będą więc wiedzieć, kiedy mogą spodziewać się zajęć komorniczych.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

29/09/2014

kategoria komornik

Skomentuj