Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Bank nie informował poręczyciela o zaległościach kredytobiorcy

komentarzy 15

Pytanie: Dnia 12.12.2006 poręczyłem (podpis i dane z dowodu na odwrocie weksla) pożyczkę gotówkową – 10.000 PLN – ‚dalszej rodzinie’ z Piotrkowa Tryb. w Banku … W wymienionym banku posiadam od 97 roku ROR z regularnymi obrotami. Termin wymagalności pożyczki minął w 2005 roku. ‚Dalsza rodzina’ – zabrała pieniądze i znikła za granicą – jeden z pożyczkobiorców (było to małżeństwo) zmarł w 2011 roku (pochowany w kraju). Od 2006 do dnia dzisiejszego 26.09.2014 poza wszelkimi propozycjami nieograniczonych pożyczek i innych atrakcji kredytowych nie otrzymałem z Banku ani jednej informacji na temat braku spłat zadłużenia ze strony pożyczkobiorców. Brak jakiejkolwiek informacji z Banku spowodował nagromadzenie odsetek itd. Otrzymane w dniu dzisiejszym pismo (z działu windykacji Banku) otrzymałem zwykłą pocztą – brak w nim jakiejkolwiek kwoty, sumy zadłużenia, odsetek itp. – jest to „Informacja o zadłużeniu wymagalnym i wezwanie do zapłaty” ( w której straszony jestem umieszczeniem moich danych w systemie Bankowy Rejestr. Jestem młodym człowiekiem który właśnie powiększył rodzinę i miał w planach kredyt hipoteczny itd. Bardzo proszę o pomoc i ewentualne porady czy takie praktyki (brak info przez 8 lat) Banku są dopuszczalne i co mogę w tej sprawie zrobić.

Odpowiedź: Artykuł 880 kodeksu cywilnego brzmi „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela.” Czyli, bank miał obowiązek powiadomić Pana jako poręczyciela o tym, że po stronie pożyczkobiorcy powstają zaległości w spłacie pożyczki. Jest to podstawowy obowiązek banku jako wierzyciela. Co prawda, opóźnienie ze strony banku w powiadomieniu poręczyciela o zaległościach pożyczkobiorcy nie zwalnia poręczyciela z obowiązku wykonania zobowiązania, jednak w takim wypadku, jak stwierdził Sąd Najwyższy, bank ponosi odpowiedzialność w przypadku szkody doznanej przez poręczyciela jeżeli ten spłacił dług pożyczkobiorcy. Chodzi tu np. właśnie o uiszczenie nienależnych odsetek przez poręczyciela na skutek tego, że bank nie poinformował go o zaległościach w spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę. Jednakże w Pana przypadku, naszym zdaniem roszczenia banku w stosunku do Pana jako poręczyciela uległo już przedawnieniu, w terminie 3 lat po dacie wymagalności pożyczki nie został wydany bankowy tytuł wykonawczy. Albowiem roszczenia banków z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek przedawniają się z upływem lat trzech od daty terminu wymagalności, zarówno w stosunku do pożyczkobiorcy jak też w stosunku do poręczyciela. W opisanym przypadku termin ten już upłynął. Dlatego sugerujemy aby wysłał Pan do banku pismo, w którym odmówi Pan zapłaty powołując się na zarzut przedawnienia a dodatkowo ewentualnie może Pan wspomnieć o zaniedbaniu przez bank jako wierzyciela obowiązku wynikającego ze wspomnianego art. 880 kodeksu cywilnego z zaznaczeniem, że jeśli bank umieści w jakiejś bazie Pana dane jako dłużnika wówczas, w przypadku poniesienia szkody z tego tytułu (np. odmowa przyznania Panu kredytu hipotecznego), wystąpi Pan przeciwko bankowi z roszczeniami odszkodowawczymi. Jeżeli pomimo tego bank wystawi przeciwko Panu bankowy tytuł egzekucyjny a następnie zostanie wszczęte przeciwko Panu postępowanie egzekucyjne, może Pan skierować do sądu powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko bankowi.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 3.5]

29/09/2014

kategoria banki

Komentarze do 'Bank nie informował poręczyciela o zaległościach kredytobiorcy'

Subscribe to comments with RSS

 1. Porada do bani, bo art. 880kc. nie dotyczy poręczenia wekslowego.

  Lech

  29 Wrz 14 20:43

 2. No ale tu chodzi o poręczenie kredytu i weksel w związku z kredytem został wystawiony.

  admin

  29 Wrz 14 21:38

 3. No ale dłużnik jest poręczycielem na zasadach prawa wekslowego, więc nie patrzymy na regulacje prawa cywilnego, które wówczas nie obowiązują. Błąd jest już w samym pytaniu – nie poręczył pożyczki, tylko poręczył weksel.

  Lech

  29 Wrz 14 22:12

 4. Moim zdaniem poręczenie kredytu w banku powinno dokonywać się (i dokonuje się) poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia czy też umowy z bankiem. Jeżeli jest do tego weksel to nie wyklucza to art. 880 kc. Przyjąłem, ze tak jest w tej sprawie. Może się jednak mylę i wcale nie jest standardem oprócz weksla oświadczenie – umowa banku z poręczycielem. Jednak nawet i w takim wypadku gdy jest to tylko poręczenie wekslowe w takiej sprawie, to wcale nie mam pewności czy nie dałoby się w sądzie skutecznie wywieść, że art. 880 kc ma tutaj zastosowanie.

  admin

  30 Wrz 14 07:44

 5. Należy rozróżnić poręczenie cywilne i wekslowe, ponieważ mają do niego zastosowanie różne przepisy. Jeśli pytający poręczył się na wekslu, to jest to poręczenie wekslowe i przepisy kodeksu cywilnego tego stosunku nie obejmują. Jeśli oprócz tego był poręczycielem cywilnym – to kodeks cywilny obowiązuje, ale ma zastosowanie wówczas, jeśli bank dochodziłby należności z poręczenia cywilnego, a nie z weksla. Jeśli jednak bank będzie dochodził należności z weksla, to art. 880kc. i żaden inny dotyczący poręczenia cywilnego nie będzie miał zastosowania.

  Lech

  30 Wrz 14 07:59

 6. Jest jakieś orzeczenie w tym względzie? Albowiem rozumiem, że nie istnieje przepis tak stanowiący?

  admin

  30 Wrz 14 08:54

 7. Przepis jak najbardziej istnieje – kodeks cywilny reguluje poręczenie cywilne, a prawo wekslowe – poręczenie wekslowe. I prawo wekslowe nie nakazuje informowania poręczyciela o zwłoce dłużnika. Orzecznictwo też można znaleźć, jak będzie taka potrzeba.

  Lech

  30 Wrz 14 09:01

 8. Na przykład:

  Przepisy kodeksu cywilnego o poręczeniu nie mają zastosowania do poręczenia wekslowego nawet w drodze analogii.

  Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
  z dnia 24 października 2003 r. III CK 35/02

  Lech

  30 Wrz 14 09:02

 9. Moim zdaniem należy się jednak odnieść w tej sprawie do tego, z czego wynika to poręczenie, ale spierał się nie będę. Jak już zaznaczyłem, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że ewentualna umowę poręczenia można tu traktować jako swego rodzaju deklarację wekslową. Piszę, co logika nakazuje ale nie twierdze, że tak jest.

  W tym wyroku chodzi o zakup jakichś nawozów a nie o kredyt, ale na razie nie mam czasu zapoznać się dokładnie z tym.

  admin

  30 Wrz 14 09:30

 10. Jeśli bank będzie dochodził należności „z deklaracji wekslowej” to tak, będzie to poręczenie cywilne (jeśli deklaracja będzie spełniała warunki poręczenia cywilnego). Jeśli bank będzie dochodził roszczenia z weksla, to będzie to tylko poręczenie wekslowe.

  Różnic jest więcej – oprócz wspomnianego informowania poręczyciela różnice są następujące:
  – poręczenia wekslowego nie można odwołać, a poręczenie cywilne można – przed powstaniem długu
  – w poręczeniu wekslowym za dług przyszły (weksel in blanco) nie trzeba wskazywać maksymalnej sumy poręczenia.

  Co do logiki – nielogicznym byłoby stosowanie zasad poręczenia cywilnego do poręczenia wekslowego.

  Więcej o różnicach: http://www.remitent.pl/roznica-pomiedzy-poreczeniem-wekslowym-i-cywilnym/1078

  Lech

  30 Wrz 14 09:34

 11. No ale wiadomo, do czego ten weksel wystawiony i poręczony…

  O tych różnicach później przeczytam, muszę na sprzeciw odpowiedzieć (dziś mija termin).

  admin

  30 Wrz 14 09:42

 12. Ale nie ma to znaczenia „do czego”.

  Lech

  30 Wrz 14 09:44

 13. Po co jest deklaracja wekslowa skoro można ją olać?

  admin

  30 Wrz 14 09:47

 14. ¿Skąd takie wnioski? Deklaracja wekslowa określa zasady wypełnienia weksla. Gdzie tu jej olewanie? Czy w deklaracji było zapisane, że remitent zrzeka się roszczenia do poręczyciela, jeśli nie będzie go regularnie informował o długu?

  Lech

  30 Wrz 14 09:50

 15. Niestety, zmuszony jestem (tymczasowo) zakończyć tę dyskusję albowiem skończyłem już jeden korek.

  admin

  30 Wrz 14 09:59

Skomentuj