Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Złuda progresywnych lokat

skomentuj

Reklamy lokat progresywnych to jeden z przykładów kreatywnej (a może po prostu jedynie bezczelnej?) reklamy stosowanej przez banki, nie do końca rzetelnej. Można się z niej dowiedzieć że w skali roku zarobimy na lokacie progresywnej nawet dwucyfrowa wartość odsetek, np. 12%. Jednak ujęto jest to jako „do 12%”. Pomijając to że „do” należy traktować jako górną granice zysku i wcale nie musi ona zostać osiągnięta, to trzeba wiedzieć na czym polega istota lokaty progresywnej. Chodzi o to, że np. owe 12% przy jednorocznej lokacie będzie obowiązywać dopiero w 12 miesiącu po tym, jak w pierwszym miesiącu umowy lokaty wynosi ono 1%, w drugim miesiącu 2%, w trzecim miesiącu 3% i tak o jeden procent wzrasta co miesiąc, aż osiągnie 12% w ostatnim miesiącu. I mamy wówczas lokatę której oprocentowanie (przed opodatkowaniem) wynosi 6,5% w stosunku rocznym. I takiej właśnie średnie roczne oprocentowanie jest wyznacznikiem atrakcyjności (bądź braku atrakcyjności) takiego rodzaju lokaty w porównaniu do innych depozytów.

kategoria: depozyty bankowe

Skomentuj