Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zabezpieczenie pożyczki wekslem

skomentuj

Wekslem nie sposób zabezpieczyć zwrot pożyczki. Zdziwieni? A co rozumiecie pod pojęciem zabezpieczenia pożyczki? Ja pod tym pojęciem rozumiem zabezpieczenie jej skutecznej egzekucji przez komornika sądowego, jest to jedyne właściwe rozumienie tego pojęcia w takiej sprawie.

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację, że ktoś udziela pożyczki komuś, kto ani nie ma pracy i żadnych dochodów, ani też nie ma żadnego majątku. Pożyczkobiorca taki wystawia do pożyczki weksel. Mija termin zwrotu pożyczki określony w umowie i nic – pożyczkobiorca nie zwraca pożyczki. Wierzyciel uzyskuje w sądzie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym bo z weksla i udaje się do komornika z wnioskiem o egzekucja zasądzonego roszczenia pożyczkowego. Komornik próbuje pożyczkę odzyskać, ale nic z tego, bo z czego ma odzyskać gdy pożyczkobiorca, jako się rzekło, nic nie ma i nie ma dochodów. I co przyszło pożyczkodawcy z weksla wystawionego mu przez pożyczkobiorcę? Widzimy więc, że weksel nie zabezpiecza pożyczki ani żadnej innej wierzytelności. Zabezpieczenie pożyczki to zastaw albo hipoteka albo w ostateczności poręczenie osoby trzeciej ale na pewno nie weksel.

kategoria: weksel

Skomentuj