Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Faktura sprzedaży i windykacja kredytu kupieckiego

skomentuj

Powszechnym problemem w praktyce jawi się egzekwowanie należności z tytułu sprzedaży, której dotyczy dłużna faktura. Windykatorzy z zaprzyjaźnionej firmy windykacyjnej załamują ręce, gdy w trakcie rozmowy z potencjalnym klientem ten wyznaje, że dłużne faktury nie są podpisane ze strony dłużnika i nie dysponuje on żadnym dowodem na okoliczność stwierdzenia tego, że dłużnik otrzymał towar, czy też odebrał wykonaną dlań usługę. I taki klient dziwi się, gdy windykator mówi, że nie przyjmą jego sprawy do windykacji, gdyż nie ma dowodu istnienia długu. „Przecież faktur już nie trzeba podpisywać” mówi klient. „To ja zaraz Panu wystawię fakturę na 100 tys. zł. i po upływie terminu zapłaty będę windykował, co Pan na to?

Czy już Pan rozumie, o co chodzi, że nie ma Pan żadnego potwierdzenia swojego roszczenia? W tej sytuacji, jeżeli dodatkowo Pana dłużnik nie zaksięgował tej faktury (a mógł nie zaksięgować w takiej sytuacji, celowo), nie ma śladu po Pańskim roszczeniu.” Poza tym sam fakt ujęcia w kosztach faktury przez dłużnika nie jest niezbitym dowodem dla sądu; widzieliśmy uzasadnienie wyroku oddalające powództwo o zapłatę pomimo tego, że sporna faktura została ujęta w kosztach. Nabywca owszem, nie musi podpisywać faktury ale jak najbardziej może i starajmy się dopilnować, aby za każdym razem podpisywał szczególnie, jeżeli nie ma żadnego innego potwierdzenia na okoliczność powstania roszczenia.

Należy jednak wiedzieć i pamiętać o tym, że fakturę po stronie nabywcy powinna podpisać osoba upoważniona do ich podpisywania, do zaciągania zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług. Jeżeli towar przyjmuje i na fakturze ma ten fakt przyjęcia towaru potwierdzić nie np. właściciel firmy lecz jego pracownik, to sprawdźmy, czy jest do tego upoważniony. Jeżeli nie i jeżeli dodatkowo nie mamy zamówienia od właściciela, to tenże będzie mógł (być może) skutecznie zakwestionować swój dług.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

28/09/2014

kategoria faktura

Skomentuj