Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja spłaconego kredytu

skomentuj

Pytanie: Dnia 27.06.2011 pracodawca powiadomił mnie, że moje wynagrodzenie zostaje zajęte przez komornika. Pracę podjąłem miesiąc wcześniej t.j.- 9.05.2011. Przedtem pracowałem 4 lata za granicą. Informacja powyższa bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ nie dostałem żadnej informacji wcześniej ani od banku ani od żadnej innej instytucji, że istnieje rzekomy problem. Po moich wnikliwych telefonach, dowiedziałem się, że sprawa zajęcia wynagrodzenia przez komornika dotyczy niespłaconego kredytu konsumpcyjnego w banku. Zostałem postawiony przed faktem dokonanym, gdzie kredyt o którym mowa został spłacony. Jednym z faktów spłacenia, jest, że warunkiem udzielenia kredytu było otwarcie rachunku na koncie bankowym i tym samym zamknięcie tego rachunku było możliwe jedynie po spłacie kredytu, czego też dokonałem, spłaciłem kredyt i zlikwidowałem od razu to konto w roku 2008. Niestety, nie dysponuję już wystarczającą dokumentacją, potwierdzającą spłatę. Nie mam pojęcia co mogę w tej sprawie zrobić, aby nie spłacać ponownie jakiejś części kredytu i odsetek (- nawet nie wiem jakiej części) wraz z kosztami – „procesu, zastępstwa prawnego w egzekucji, wydatki gotówkowe z art.39 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.” .Według dokumentu wysłanego do mojego pracodawcy. Proszę o pomoc, ewentualnie do kogo się zwrócić o pomoc.

Odpowiedź: W Pana sytuacji należałoby skierować do sądu powództwo przeciwegzekucyjne przeciwko bankowi z żądaniem wycofania egzekucji ponieważ kredyt został już spłacony. Jako dowód może Pan podnieć fakt o którym Pan pisze a więc zamknięcie rachunku bankowego ale też przede wszystkim zawnioskować do sądu o przeprowadzenie dowodu z historii operacji na rachunku bankowym kredytodawcy w celu ujawnienia przelewów – spłat kredytu od Pana. W tym celu dobrze byłoby wskazać w jakich z grubsza terminach dokonywał Pan spłat oraz ewentualnie na jaki rachunek. Sugerujemy jednak udać się w tej sprawie do prawnika, gdyż nie specjalizujemy się w udzielaniu porad w tym zakresie tj. jak udowodnić coś przed sądem.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

28/09/2014

kategoria komornik

Skomentuj