Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawniona należność z tytułu prywatnej pożyczki

skomentuj

Pytanie: Piętnaście lat temu pożyczyłem znajomej pieniądze na rok czasu, jest umowa pożyczki. Przez wiele lat po tym fakcie przebywałem za granicą, dobrze mi się wiodło i zapomniałem o tej pożyczce. Oczywiście znajoma sama z siebie jej nie spłaciła. Niedawno grzebiąc w dokumentach natrafiłem na tę umowę pożyczki i pomyślałem sobie że nie ma powodu dla którego miałbym jej darować te pieniądze. Wiem, że i ona żyje dostatnio, prowadzi wspólnie z mężem dużą firmę. Jeden kolega powiedział mi jednak że pożyczka ta przedawniła się już i raczej nie mam szans na jej odzyskanie w związku z tym. Czy to prawda?

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o przedawnienie to prawda, roszczenie z tytułu tej pożyczki uległo już przedawnieniu. Roszczenie z tytułu takiej prywatnej pożyczki ulega bowiem przedawnieniu z upływem dziesięciu lat począwszy od oznaczonego w umowie pożyczki terminu zwrotu. Jeżeli chodzi o dochodzenie jej zapłaty w postępowaniu cywilnym to należy wskazać, że w przypadku złożenia pozwu o zapłatę sąd nie będzie badał czy roszczenie jest przedawnione i wyda nakaz zapłaty. Jednakże pożyczkobiorcy czyli pozwanej będzie przysługiwał zarzut przedawnienia i jeżeli podniesie taki w sprzeciwie to powództwo zostanie oddalone. Jeżeli jednak nie wniesie w przepisowym terminie sprzeciwu to wówczas nakaz uprawomocni się i będzie Pan dysponował zasądzoną, nieprzedawnioną należnością; bieg przedawnienia rozpocznie się od początku przez co najmniej dziesięć lat. Co najmniej, złożenie do komornika wniosku o egzekucję za każdym razem przerywa i wznawia bieg przedawnienia. Jeżeli nie zdecyduje się Pan na dochodzenie przed sądem takiego przedawnionego roszczenia, to może Pan np. wpisać dłużniczkę do Krajowego Rejestru Długów lub innego BIG-u gdyż przedawnione należności również można dopisywać do BIG-ów.

kategoria: przedawnienie

Skomentuj