Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Oświadczenie o braku długów; pożyczka prywatna

skomentuj

Pytanie: Kolega prosi mnie żebym udzielił mu pożyczki prywatnie. Doszły mnie słuchy że prowadząc działalność gospodarczą miał długi, on temu zaprzecza. Nie chcę takiej sytuacji że pożyczki nie odzyskam jeżeli okaże się że ma i inne długi a nie ma żadnego majątku. Pomyślałem, że poproszę go o oświadczenia co do stanu majątkowego oraz o deklarację, że nie posiada żadnych przeterminowanych długów. Czy takie oświadczenie coś mi daje jeżeli będzie złożone z adnotacja iż składający oświadczenie został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń?

Odpowiedź: Rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 par. 6 kodeksu karnego) nie stosuje się w przypadku pożyczki prywatnej, pomiędzy osobami prywatnymi. Czyli, nawet jeżeli takie oświadczenie podpisze a okaże się ze informacje w oświadczeniu są nieprawdziwe to nie będzie można pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji co do stanu finansowego. Jednak mimo wszystko warto uzyskać takie oświadczenie przez udzieleniem pożyczki pomimo tego, że pożyczkobiorcy nie grozi w takim przypadku odpowiedzialność karna z art. 233 par. 6 kk. Warto dlatego, że jeśli okaże się iż odzyskanie pieniędzy z pożyczki jest niemożliwe ponieważ dłużnik jest niewypłacalny i zadłużony, to będzie łatwiej udowodnić w postępowaniu karnym że oszukał Pana – wprowadził Pana w błąd zatajając iż ma długi. Czyli, jeżeli złoży Pan do Prokuratury zawiadomienie o tym, że wyłudził od Pana pożyczkę, to jest większa szansa że przedstawią mu zarzut wyłudzenia (organy ścigania bardzo często umarzają takie sprawy nie dopatrując się znamion przestępstwa). Postępowanie karne jest wielokrotnie jedynym sposobem na zmuszenie dłużnika do zapłaty, kiedy oficjalnie dłużnik nie posiada on żadnego majątku który komornik mógłby zająć. Swoją drogą, skoro dotarły do Pana pogłoski o długach pożyczkobiorcy, to powinien Pan dokładniej sprawdzić, czy warto udzielać mu pożyczki. Jeżeli np. posiada samochód to może Pan zażądać aby udowodnił że samochód jest jego a nie np. jego małżonki, co już może wzbudzić podejrzenia. Może Pan zażądać aby pokazał Panu konto z przelewem wynagrodzenia, czy pasek. Może Pan też zażądać, aby przedstawił Panu zaświadczenie z BIG-ów i BIK-u o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań czyli długów. Firmy windykacyjne mają bardzo wiele spraw z tytułu niespłaconych prywatnych pożyczek.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

27/09/2014

Skomentuj