Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Cesja praw do przedmiotu leasingu

skomentuj

Kiedyś padło takie pytanie, czy osoba posiadająca samochód w leasingu może dokonać cesji praw leasingu na osobę trzecią przy czym do zakończenia umowy leasingu pozostaje zapłacić dwie raty i cenę nabycia przedmiotu leasingu. Skłaniamy się ku odpowiedzi takiej, że zawarcie odpowiedniej umowy w tym zakresie jest możliwe. Własność przedmiotu leasingowanego może zostać przeniesiona na osobę trzecią, po spełnieniu przez leasingobiorcę wszystkich świadczeń wynikających z obowiązującej jeszcze umowy leasingu. Nowa umowa zawarta zostanie pomiędzy stronami dotychczas obowiązującej umowy a więc pomiędzy aktualnym leasingodawcą a leasingobiorcą. A już po zawarciu takiej umowy należy zawrzeć umowę przenoszącą własność pomiędzy tymże leasingodawcą a wspomnianą osobą trzecią.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

27/09/2014

kategoria leasing

Skomentuj