Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pozbycie się komornika pożyczką

skomentuj

U niektórych osób – dłużników pojawienie się komornika wywołuje panikę. Chcą pozbyć się go jak najszybciej poprzez zapłacenie egzekwowanego przezeń długu. Czasem jest to strach irracjonalny, częściowo wynika on zapewne z niewiedzy dłużników. Zalegając np. ze zwrotem pożyczki bankowej albo nawet prywatnej, niektórzy z nich obawiają się więzienia za dług. Inni chcą uniknąć „dobrania się” komornika do mieszkania i zlicytowania go. Dlatego ten i ów dłużnik w takiej sytuacji rozgląda się za pożyczką, zwykle pozabankową aby spłacić dług i aby komornik jak najszybciej zostawił ich w spokoju. Niestety, ale te tzw. kredyty z komornikiem do tanich nie należą a wręcz przeciwnie. I trzeba pamiętać że taki kredyt a dokładniej pożyczkę przecież też trzeba będzie spłacić gdyż w przeciwnym wypadku komornik znów wkroczy do akcji a wówczas może być jeszcze gorzej. Dlatego lepiej trzy razy zastanowić się czy warto szukać takiego rozwiązania, czy może jednak lepiej stawić pogodzić się z sytuacją jaka jest aktualnie.

Pozabankowe pożyczki na spłatę komornika (a dokładniej na spłatę wierzyciela którego należność ściąga komornik) częściej mają rację bytu w przypadku firm. Zajęte przez komornika firmowe konto może znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. Podobnie jak figurowanie np. w Krajowym Rejestrze Długów. Spłacenie długu powoduje oczywiście zwolnienie konta oraz usunięcie danych (byłego już) dłużnika z KRD. Oczywiście kosztem zaciągnięcia kolejnego długu – pożyczki ale ta jeszcze nie jest wymagalna, termin zwrotu jeszcze nie nastąpił.

Zamiast więc brać wówczas na gwałt jakąś pozabankową pożyczkę, można nieraz zadziałać prewencyjnie wcześniej, zanim długi staną się wymagalne i skorzystać z kredytu konsolidacyjnego o ile posiadamy własną nieruchomość która może posłużyć jako zabezpieczenie takiego kredytu a to jest (zwykle) podstawowy warunek jego przyznania. Kredyt konsolidacyjny jest wskazany właśnie głównie po to aby dzięki niemu uniknąć powstania przeterminowanych zadłużeń, które niosą ze sobą: karne odsetki, wypowiedzenie umów o kredyt i egzekucję całości zobowiązań z dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi. I kłopotami wynikającymi z tejże egzekucji – licytacjami, zajęciami kont firmowych. Bank, udzielając kredytu konsolidacyjnego, przejmuje na siebie spłatę tych zobowiązań kredytobiorcy, które pragnie on skonsolidować. A niższe raty kredytu konsolidacyjnego pozwalają kredytobiorcy nie popaść w przeterminowany dług. Oczywiście pod warunkiem, że nie nastąpiła całkowita katastrofa jego finansów gdyż wówczas nie będzie w stanie spłacać w terminie także rat konsolidacyjnego kredytu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

25/09/2014

kategoria: zadłużenie

Skomentuj