Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pozbycie się komornika pożyczką

skomentuj

U niektórych osób – dłużników pojawienie się komornika wywołuje panikę. Chcą pozbyć się go jak najszybciej poprzez zapłacenie egzekwowanego przezeń długu. Czasem jest to strach irracjonalny, częściowo wynika on zapewne z niewiedzy dłużników. Zalegając np. ze zwrotem pożyczki bankowej albo nawet prywatnej, niektórzy z nich obawiają się więzienia za dług. Inni chcą uniknąć „dobrania się” komornika do mieszkania i zlicytowania go. Dlatego ten i ów dłużnik w takiej sytuacji rozgląda się za pożyczką, zwykle pozabankową aby spłacić dług i aby komornik jak najszybciej zostawił ich w spokoju. Niestety, ale te tzw. kredyty z komornikiem do tanich nie należą a wręcz przeciwnie. I trzeba pamiętać że taki kredyt a dokładniej pożyczkę przecież też trzeba będzie spłacić gdyż w przeciwnym wypadku komornik znów wkroczy do akcji a wówczas może być jeszcze gorzej. Dlatego lepiej trzy razy zastanowić się czy warto szukać takiego rozwiązania, czy może jednak lepiej stawić pogodzić się z sytuacją jaka jest aktualnie.

Pozabankowe pożyczki na spłatę komornika (a dokładniej na spłatę wierzyciela którego należność ściąga komornik) częściej mają rację bytu w przypadku firm. Zajęte przez komornika firmowe konto może znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. Podobnie jak figurowanie np. w Krajowym Rejestrze Długów. Spłacenie długu powoduje oczywiście zwolnienie konta oraz usunięcie danych (byłego już) dłużnika z KRD. Oczywiście kosztem zaciągnięcia kolejnego długu – pożyczki ale ta jeszcze nie jest wymagalna, termin zwrotu jeszcze nie nastąpił.Zamiast więc brać wówczas na gwałt jakąś pozabankową pożyczkę, można nieraz zadziałać prewencyjnie wcześniej, zanim długi staną się wymagalne i skorzystać z kredytu konsolidacyjnego o ile posiadamy własną nieruchomość która może posłużyć jako zabezpieczenie takiego kredytu a to jest (zwykle) podstawowy warunek jego przyznania. Kredyt konsolidacyjny jest wskazany właśnie głównie po to aby dzięki niemu uniknąć powstania przeterminowanych zadłużeń, które niosą ze sobą: karne odsetki, wypowiedzenie umów o kredyt i egzekucję całości zobowiązań z dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi. I kłopotami wynikającymi z tejże egzekucji – licytacjami, zajęciami kont firmowych. Bank, udzielając kredytu konsolidacyjnego, przejmuje na siebie spłatę tych zobowiązań kredytobiorcy, które pragnie on skonsolidować. A niższe raty kredytu konsolidacyjnego pozwalają kredytobiorcy nie popaść w przeterminowany dług. Oczywiście pod warunkiem, że nie nastąpiła całkowita katastrofa jego finansów gdyż wówczas nie będzie w stanie spłacać w terminie także rat konsolidacyjnego kredytu.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

25/09/2014

kategoria zadłużenie

Skomentuj