Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Poręczyciel solidarny kredytu

skomentuj

Pytanie: Wraz ze znajomą żyrowałem koledze pożyczkę z Urzędu Pracy. Kolega tejże pożyczki nie spłacił i komornik zaczął mnie nachodzić. Skończyło się tym, że moje mieszkanie zostało zlicytowane. Obawiając się uprawomocnienia licytacji, spłaciłem wszystkie koszty. Następnie założyłem sprawę w Sądzie koledze pożyczkobiorcy. Otrzymałem wyrok z klauzulą wykonalności. Udało mi się odnaleźć na terenie Niemiec dawnego kolegę pożyczkobiorcę. Sprawę odzyskania od niego kwoty pieniędzy zleciłem instytucji Niemiecko-Polskie Biuro Prawne Sp. z o.o. Po wielu wymianach korespondencji okazało się w końcu, że (teraz mój dłużnik) pożyczkobiorca jest na rencie i nie jest w stanie spłacić mi aktualnie dość dużej kwoty pieniędzy. Czy w tej sytuacji mogę zwrócić się do znajomej, która wraz ze mną żyrowała pożyczkę o zwrot połowy sumy pieniędzy? Pożyczkę żyrowaliśmy 22 października 1990 roku. Sprawę sądową na której licytowano moje mieszkanie miałem pod koniec października 2001.Wyrok Sądowy wraz z rygorem wykonalności od pożyczkobiorcy otrzymałem w kwietniu 2002 r. W lutym 2004 r. prawnik z Niemiecko-Polskiego Biura Prawnego zwrócił się pismem do pożyczkobiorcy o zwrot kwoty pieniędzy, którą j a za niego spłaciłem. W maju 2007r.zostałem poinformowany przez prawnika z w/w firmy, że została tylko możliwość wnieść sprawę do Sądu I ewentualnie,(gdy pożyczkobiorca się odwoła) II Instancji W Niemczech. Zrezygnowałem, gdyż okazało się, że musiałbym ponieść zbyt duże koszty.

Odpowiedź: Może Pan żądać od drugiego żyranta połowy spłaconej przez Pana sumy pożyczki wraz z jej dodatkowymi kosztami (o ile w umowie pożyczki nie ma odmiennej regulacji tej kwestii) jednak w naszej ocenie to roszczenie Pana w stosunku do drugiego żyranta uległo przedawnieniu, z upływem trzech lat od daty spłacenia przez Pana tej pożyczki. Nakaz zapłaty uzyska Pan mimo tego, jednak jeżeli ów drugi żyrant jako pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty a w nim podniesie zarzut przedawnienia, to Pana powództwo przeciwko niemu zostanie oddalone.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

25/09/2014

kategoria żyrant

Skomentuj