Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Obowiązek ubezpieczenia samochodu w leasingu operacyjnym

skomentuj

W przypadku leasingu operacyjnego właścicielem samochodu pozostaje leasingodawca natomiast leasingobiorca jest podmiotem który korzysta z pojazdu wziętego w leasing. Jeżeli w umowie strony nie ustaliły na kim spoczywa obowiązek ubezpieczenia samochodu w leasingu, wówczas przyjmuje się iż obowiązek ubezpieczenia spoczywa na leasingodawcy. Leasingodawcy jako podmiotowi zawierającemu wiele tego rodzaju umów może z racji tego przysługiwać u ubezpieczyciela korzystny rabat którego leasingobiorca może nie być w stanie uzyskać jako zawierający (po raz pierwszy) umowę tego rodzaju ubezpieczenia. W praktyce jednak dość często umowę ubezpieczenia zawiera właśnie leasingobiorca (w umowie można leasingu można zastrzec że ma on prawo wyboru ubezpieczyciela). Jednak niezależnie od tego która ze stron zawiera umowę ubezpieczenia, wydatek ten finalnie obciąża leasingobiorcę.

Wrzesień 25th, 2014 at 1:04 pm

kategoria: leasing

Skomentuj