Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnienie roszczenia z debetu na karcie kredytowej

1 komentarz

Pytanie: Będąc posiadaczem konta osobistego ROR otrzymałem od banku kartę kredytową która powiązana była z tym rachunkiem w taki sposób, że po zakończonym miesiącu w którym miało miejsce dokonanie transakcji przy użyciu karty, bank obciążał ten rachunek na stosowną kwotę. W jednym miesiącu zdarzyło się tak, że nie miałem środków na tym rachunku i bank nie odciągnął sobie należnej kwoty. Przez długi okres czasu nic się nie działo w związku z tym więc myślałem nawet, że bank o tym zapomniał. Okazało się jednak, że nie. Pod dwóch latach i 10 miesiącach od daty tamtego nieskutecznego obciążenia otrzymałem z banku wezwanie do zapłaty kwoty głównej oraz odsetek narosłych przez ten czas, z tytułu przekroczenia dozwolonego salda przy użyciu karty kredytowej na okoliczność czego bank dokonał wtedy tego nieskutecznego obciążenia. Jeżeli bank skieruje takie prawie trzyletnie roszczenie do sądu, to czy będę mógł podnieść zarzut przedawnienia?Odpowiedź: Roszczenia z tytułu stosunku rachunku bankowego co do zasady przedawniają się z upływem dwóch lat (za wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych) – co określa art. 731 kodeksu cywilnego. Nasuwa się przy tej okazji pytanie czy debet który powstał wynikał z tej umowy rachunku ROR czy może kwestię tę regulowała osobna umowa kredytu nierozerwalnie związana z wydaniem karty kredytowej. Albowiem jeżeli była to umowa kredytowa, to w takim wypadku termin przedawnienia roszczenia z kredytu wynosi trzy lata od daty wymagalności kredytu a więc od dnia kiedy kredytobiorca a więc Pan powinien był wyrównać powstały debet. Jeżeli natomiast zawarł Pan z bankiem umowę kredytu konsumenckiego, to po trzech miesiącach od przekroczenia salda bank jako kredytodawca powinien Pana pisemnie poinformować zarówno o rocznej stopie oprocentowania jak i o innych kosztach takiego kredytu a następnie o każdej mającej miejsce w tym zakresie zmianie. Czyli, reasumując, roszczenia banku nie uległy jeszcze przedawnieniu jeżeli zawarto umowę kredytu natomiast jeżeli saldo przekroczył Pan w ramach umowy rachunku bankowego ROR, wówczas roszczenie banku z tego tytułu jest już przedawnione.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

24/09/2014

kategoria karty kredytowe

1 komentarz do 'Przedawnienie roszczenia z debetu na karcie kredytowej'

Subscribe to comments with RSS

  1. roszczenia powstałe w związku np. z kartą kredytową tj. wszystkie na podst. ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, przedawniają się z upływem 2 lat. bieg terminu przedawnienia startuje z terminem płatności pierwszego, w całości niespłaconego wyciągu.

    dotyczy to umów zawartych do 6.10.2013. dla umów po tej dacie okres przedawnienia to 5 lat (rzeczona ustawa została uchylona i zastąpiona ustawą o usługach płatniczych)

    ryszard ochódzki

    24 Wrz 14 21:49

Skomentuj