Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Karty kredytowe a ocena ryzyka kredytowego

skomentuj

W celu poprawienia zdolności kredytowej, gdy nie jesteś jej pewien, gdy nie jesteś pewien oceny ze strony banku, zalecane jest wypowiedzenie umów zbędnych kart kredytowych. Niektórzy dziwią się dlaczego, jeżeli karta kredytowa nie jest wykorzystywana i przyznany debet na niej pozostaje nietknięty. To nie ma jednak znaczenia gdyż karta kredytowa nawet w takim stanie słusznie jest traktowana jako zaciągnięta pożyczka – pieniądze które pożyczkobiorca może wykorzystać o każdym czasie. Dlatego karty kredytowe obniżają zdolność kredytową. Jest jednak i inny aspekt posiadania do tej pory kart kredytowych, aspekt pozytywny. Tym bardziej pozytywny im częściej karta kredytowa była używana, im częściej powstawał debet. Nielogiczne? Bardzo logiczne, pod warunkiem, że za każdym razem debet został spłacony bez opóźnienia. I to jest ten plus który banki rozpatrujące wniosek o przyznanie nowego kredytu, mogą docenić. Kredytobiorca jawi się w takim przypadku jako solidny, zdyscyplinowany, który płaci swe zobowiązania kredytowe bez zastrzeżeń.

kategoria: karty kredytowe

Skomentuj