Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt – tylko na siebie czy razem z żoną?

skomentuj

Jedno z małżonków albo oboje. Przypatrzmy się nieco obu opcjom, ich za i przeciw. Jeżeli oboje współmałżonkowie pracują to kwota kredytu branego solidarnie przez obojga może być wyższa niż gdy kredyt zaciąga jeden ze współmałżonków.

Pytanie tylko, czy taki wyższy kredyt jest naprawdę potrzebny. Wiadomo, że im wyższy kredyt tym jego koszty są wyższe ale nie tylko o to chodzi. Wypadałoby tez postawić sobie pytanie, co będzie kiedy nie ułoży się tak jak się przewidywało i kredyt nie zostanie spłacony. No właśnie. Jeżeli egzekucją kredytu zajmie się komornik, to w przypadku tylko jednego kredytobiorcy, będzie on mógł ściągać dług jedynie z jego osobistego majątku czyli przede wszystkim z wynagrodzenia za pracę. Nie będzie mógł prowadzić egzekucji z majątku wspólnego małżonków ani tym bardziej z majątku osobistego drugiego współmałżonka który nie podpisał się na umowie kredytowej i nie jest kredytobiorcą. Taka różnica może być istotna gdyż jeśli oboje współmałżonkowie będą dłużnikami z tytułu solidarnego zaciągnięcia i niespłacenia kredytu, to mogą stracić wszystko czego się dorobili (wspólnie).

kategoria: kredyty

Skomentuj