Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Scoring – na czym to polega

skomentuj

Pewnie nie wszystkie osoby interesujące się kredytami wiedzą, że aby ocenić, czy dany klient jest wiarygodny i czy warto przyznać mu kredyt oraz nie wiąże się to z ryzykiem zbyt dużym, by bank mógł sobie na to pozwolić, banki stosują punktową metodę oceny wiarygodności każdej osoby ubiegającej się o kredyt. Metoda ta, zwana scoringiem kredytowym, polega na tym, że wnioskodawcy przyznaje się punkty na podstawie jego danych osobistych oraz majątkowych. Dane te wnioskodawca musi umieścić w wypełnianej przez siebie karcie scoringowej. Zebrane według tej metody punkty po zsumowaniu oddają miarę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą – metoda ta jest nazywana scoringiem aplikacyjnym. Inną powszechnie wykorzystywaną przez banki metodą jest analiza historii kredytowej, czyli tzw. scoring behawioralny. Analiza scoringowa karty aplikacyjnej odbywa się poprzez zastosowanie metod statystycznych, co przyspiesza i znacznie usprawnia całą, dość przecież skomplikowaną, procedurę kredytową. Cechom kredytobiorcy przypisywane są punkty według właściwie ustalonej skali. Pod uwagę brane są m. in. takie cechy wnioskodawcy jak zawód, wykształcenie, status mieszkaniowy, okres zamieszkania pod obecnym adresem, wysokość miesięcznych dochodów, wiek i stan cywilny, liczba osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy, a także posiadane przez wnioskodawcę rachunki bankowe.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

20/09/2014

kategoria kredyty

Skomentuj