Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odsetki za zwłokę od prywatnej pożyczki

skomentuj

Pytanie: Spóźniam się ze spłatą pożyczki zaciągniętej u znajomego. W umowie pożyczki wpisane są odsetki maksymalne a więc czterokrotna wartość kredytu lombardowego NBP. Iloczyn ten to 22% w skali roku. W umowie pożyczki nic jednak nie napisaliśmy o ewentualnych odsetkach za zwłokę. Pożyczkodawca straszy mnie teraz że odsetki maksymalne dalej są naliczane po terminie zwrotu pożyczki? Czy to prawda czy tylko ustawowe?

Odpowiedź: Niestety (dla Pana) pożyczkodawca ma rację. Odsetki umowne maksymalne ustalone w umowie pożyczki które są należne za okres na jaki została udzielona pożyczka, stają się też odsetkami za zwłokę w spłacie pożyczki. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie Pan spłacał pożyczki i pożyczkodawca wniesie pozew o zapłatę, to na jego wniosek sąd wyda nakaz zapłaty w którym będą zasądzone odsetki maksymalne od dnia udzielenia pożyczki aż do dnia zapłaty.

Wrzesień 20th, 2014 at 8:24 am

kategoria: odsetki

Skomentuj