Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Czy żyrant może zmusić kredytobiorcę do spłacania kredytu?

skomentuj

To częste pytanie ze strony poręczycieli kiedy bank dopomina się od nich spłaty kredytu bo sam kredytobiorca nie spłaca. Niestety, ale bank ma prawo zwrócić się o zapłatę do poręczyciela, gdyż po to jest dla banku poręczyciel. Co więcej, jeśli bankowi „spodoba się” to może nie wszczynać postępowania egzekucyjnego przeciwko kredytobiorcy lecz tylko przeciwko poręczycielowi. I tak się często dzieje. Poręczyciel natomiast może żądać od kredytobiorcy zwrotu kosztów które sam poniósł (zaznaczam: które już poniósł a nie tych które przewiduje że będzie musiał ponieść) spłacając kredyt. Nie może jednak prawnie zmusić kredytobiorcy do tego aby spłacał kredyt.

kategoria: żyrant

Skomentuj