Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Współkredytobiorca

skomentuj

Pytanie: Kupiłam mieszkanie na kredyt z drugą osobą. (każde z nas jest właścicielem 1/2 mieszkania) Niestety po pewnym czasie sprzedałam swój udział właśnie temu drugiemu właścicielowi W akcie notarialnym kupujący zobowiązał się do spłaty pozostałego kredytu (ok 90 tys. zł) Niestety bank nie chce wykreślić mnie z umowy kredytowej. Czy mam jakąś szansę na skłonienie banku do wykreślenia mnie z tej umowy?

Odpowiedź: Niestety, nie ma żadnych podstaw prawnych do tego aby w takiej sytuacji bank wykreślił Panią z umowy o kredyt hipoteczny. Umowę w zakresie zobowiązania się przez nabywcę do spłaty kredytu zawarła Pani tylko z nim a nie z bankiem (nie jest to umowa trójstronna). Dlatego jeżeli nabywca nie będzie spłacał kredytu to bank uprawniony będzie do egzekwowania kredytowego długu także od Pani. Jeżeli tak się stanie i spłaci Pani część lub całość kredytu lub komornik ściągnie z Pani dług, to na podstawie umowy Pani z nabywcą (w której zobowiązał się do spłaty kredytu) będzie Pani miała prawo domagać się od nabywcy zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Panią w związku ze spłatą kredytu. Jeżeli nabywca nie zwróci ich Pani, może Pani wówczas wystąpić przeciwko niemu z powództwem o zapłatę.

Wrzesień 19th, 2014 at 9:24 pm

kategoria: kredyty hipoteczne

Skomentuj