Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzedaż mieszkania w kredycie hipotecznym

skomentuj

Zapytała mnie telefonicznie jakaś pani, czy ma prawo sprzedać mieszkanie na które ma kredyt hipoteczny i oczywiście hipotekę banku w księdze wieczystej tej nieruchomości. Ma bowiem zaległości w spłacie kredytu i dostrzega tylko takie rozwiązanie, by sprzedać mieszkanie i spłacić kredyt, który już jest już w dwóch trzecich spłacony i wartość mieszkania jest o wiele wyższa niż to, co pozostaje do zapłaty bankowi.

Tak, mieszkanie na które jest kredyt hipoteczny, można sprzedać i powiem nawet więcej – należy je sprzedać jeżeli nie widzi się innej opcji na spłatę kredytu który może zostać wkrótce wypowiedziany przez bank. Wtedy już tylko krok do egzekucji komorniczej, bo bank wystawi sobie tytuł egzekucyjny a sąd nada mu klauzulę wykonalności. A kiedy nastąpi wszczęcie przez komornika postępowania egzekucyjnego, to przysporzy to dłużnikowi znacznych dodatkowych kosztów – egzekucyjnych.

kategoria: kredyty hipoteczne

Skomentuj