Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczki lichwiarskie

skomentuj

Pytanie: Czym dokładnie charakteryzują się pożyczki lichwiarskie, jakie oprocentowanie uznawane jest za lichwiarskie, czy są jeszcze inne elementy pożyczki na podstawie których stwierdza się że pożyczka jest lichwiarska lub nie jest? Jak można bronić się przed lichwiarskimi odsetkami jako pożyczkobiorca?

Odpowiedź: Formalnie pożyczki lichwiarskie to takie w których zastrzeżono odsetki wyższe od maksymalnych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Odsetki maksymalne oblicza się mnożąc obowiązującą w danym momencie stopę kredytu lombardowego NBP razy cztery. Jeżeli odsetki w umowie pożyczki przekraczają tak otrzymany wynik, wówczas mówimy iż są to odsetki lichwiarskie. I nawet jeżeli pożyczkobiorca zgodzi się na zapłatę takich lichwiarskich odsetek podpisując umowę pożyczki, to i tak nie musi ich potem uiszczać. W takiej sytuacji jeżeli pożyczkodawca wystąpi z powództwem o zapłatę pożyczki domagając się zasądzenia lichwiarskich odsetek z umowy pożyczki to sąd najpewniej obniży je właśnie do wspomnianych odsetek maksymalnych w rozumieniu kpc. Jeżeli nawet nieświadomy pożyczkobiorca dobrowolnie zapłaci lichwiarskie odsetki, to przysługuje mu wówczas prawo domagać się od pożyczkodawcy zwrotu kwoty stanowiącej różnice pomiędzy zapłaconymi lichwiarskimi odsetkami a należnymi odsetkami maksymalnymi.Jeżeli pożyczkodawca odmówi zwrotu tej różnicy, wówczas pożyczkobiorca może wnieść do sądu pozew o zwrot tej części odsetek powołując się na bezpodstawne wzbogacenie się pożyczkobiorcy. Powyższe ograniczenie w zakresie odsetek maksymalnych dotyczy zarówno kredytów i pożyczek bankowych, pożyczek pozabankowych (udzielanych przez parabanki) oraz pożyczek prywatnych. Jednak dotyczy ono tylko odsetek nominalnych. Oprocentowanie rzeczywiste kredytów i pożyczek może być wyższe; tu odsetki maksymalne jako ograniczenie nie maja zastosowania. Oprocentowanie rzeczywiste czyli całkowity koszt kredytu lub pożyczki zawiera w sobie bowiem oprócz odsetek maksymalnych także i inne koszty jak prowizja za przyznanie kredytu, jego ubezpieczenie. Szczególnie pożyczki z parabanków a więc różnego rodzaju tzw. kredyty bez BIK, pożyczki dla zadłużonych itp., mają bardzo wysokie oprocentowanie rzeczywiste i potocznie też nazywa się je pożyczkami lichwiarskimi. Mówi się że firmy te omijają w ten sposób ustawę antylichwiarską.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

19/09/2014

Skomentuj