Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Odsetki maksymalne w umowie pożyczki

skomentuj

Pytanie: Uprzejmie proszę o informację, jakie maksymalne oprocentowanie mogę zapisać w umowie cywilno prawnej o udzielenie pożyczki. Osoba jest mnie dłużna pieniądze , chce z nią podpisać umowę o zwrot mnie należności a w niej podać wysokość naliczenia odsetek na przekroczenie wskazanego terminu płatności. Nie wiem czy według prawa jest ograniczenie, co do wysokości procentu.

Odpowiedź: Może Pani zapisać maksymalne odsetki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a więc równe czterokrotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP i tak właśnie je określić w umowie pożyczki. Stopa kredytu lombardowego NBP to na dzień dzisiejszy 5%. Czyli odsetki maksymalne na dzień dzisiejszy to 20%. Jeżeli w umowie pożyczki strony zawrą odsetki wyższe od maksymalnych a więc np. 40% w stosunku rocznym, to przyjmuje się że należą się maksymalne i są prawdopodobnie obniżyłby je właśnie do odsetek maksymalnych w rozumieniu K.C. Bezpieczniej jednak nie zastrzegać w umowie odsetek wyższych od maksymalnych aby nie narażać się na zarzut lichwy. Tym samym nawet jeśli pożyczkobiorca wyrazi zgodę na odsetki wyższe od maksymalnych (co oczywiście sprowadza się do złożenia podpisu na umowie pożyczki) to i tak nie ma znaczenia i należą się wówczas odsetki maksymalne. Co więcej, gdyby pożyczkobiorca zapłacił pożyczkodawcy odsetki wyższe od maksymalnych, to należałby mu się zwrot tych odsetek przekraczających maksymalne.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

19/09/2014

kategoria odsetki

Skomentuj