Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Powstrzymanie egzekucji kredytu

skomentuj

Pytanie: Czy w przypadku zaległości w spłacie kredytu procedura uzyskania bankowego tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji komorniczej jest taka sama albo podobna jak w przypadku innych wierzytelności np. jak w przypadku pożyczki prywatnej? Chodzi mi o to, że jeżeli zalegałabym ze spłata prywatnej pożyczki to żeby wierzyciel mógł skierować do komornika wniosek o egzekucję, najpierw musi uzyskać nakaz zapłaty od którego mogę wnieść sprzeciw jeżeli twierdze że np. część pożyczki już spłaciłam a on żąda zasądzenia spłaty całości. Czy w przypadku kredytu albo pożyczki bankowej też mam taką możliwość – bronić się przed wydaniem tytułu wykonawczego i skierowaniem sprawy do komornika?

Odpowiedź: przypadku zobowiązań wobec banku a więc z tytułu kredytu (lub pożyczki) kredytobiorca zaciągając kredyt podpisuje oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Tym samym zostaje pozbawiony możliwości wnoszenia sprzeciwu, zarzutów od bankowego tytułu egzekucyjnego który wystawia sam bank i wraz ze wspomnianym oświadczeniem kredytobiorcy wnosi do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Sąd nie informuje o tym kredytobiorcy i jeżeli z punktu widzenia formalnego nie ma braków, nadaje klauzulę. Bank otrzymuje z sądu bankowy tytuł egzekucyjny z nadaną klauzulą, czyli bankowy tytuł wykonawczy i na jego podstawie na wniosek banku komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne. Tak na marginesie, do 1988 roku banki jako instytucje sporego zaufania publicznego posiadały uprawnienia do wystawiania bankowego tytułu wykonawczego (uprawniającego do wszczęcia egzekucji kredytu), czyli w ogóle nie kierowały do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

kategoria: kredyty

Skomentuj