Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem poddania się egzekucji

skomentuj

Pytanie: Mam problem z odzyskaniem pożyczki i posiadam akt notarialny – poddania się dobrowolnej egzekucji pożyczki przez pożyczkobiorcę. Zleciłem windykację firmie windykacyjnej która chce teraz uzyskać klauzulę wykonalności i proszą mnie o przesłanie tego aktu notarialnego. Trochę boję się przekazywać im oryginał. Czy wystarczy im potwierdzona przez innego notariusza kserokopia tego aktu?

Odpowiedź: Na podstawie takiej uwierzytelnionej notarialnie kserokopii sąd nie powinien naszym zdaniem nadać klauzuli wykonalności.  O nadaniu klauzuli wykonalności dłużnik nie jest informowany i dowie się o tym dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. Nieuczciwy wierzyciel mógłby zatem uzyskać notarialne uwierzytelnienie wielu kserokopii i uzyskać wiele tytułów wykonawczych oraz ściągnąć przez komorników wielokrotność faktycznej wierzytelności.

Wrzesień 18th, 2014 at 4:32 am

Skomentuj