Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja kredytu i alimentów

skomentuj

Pytanie: Niedługo bank chyba zleci komornikowi egzekucję niespłaconego przeze mnie kredytu jaki wziąłem kiedyś na firmę. Do egzekucji jednak dojdą też niedługo alimenty dla mojej byłej żony. jak będzie wyglądać podział pieniędzy ściągniętych przez komornika, kto będzie miał pierwszeństwo, bank czy żona za alimenty?

Odpowiedź: Wierzyciel alimentacyjny będzie korzystał z pierwszeństwa w zaspokajaniu. I dopiero po wyegzekwowaniu całej należności alimentacyjnej, bank będzie mógł być zaspokajany. Nawet jeżeli kredyt bankowy jest zabezpieczony na jakimś składniku Pana majątku, np. na nieruchomości albo samochodzie, to należności alimentacyjne będą egzekwowane w pierwszej kolejności, mimo że nie są zabezpieczone rzeczowo (hipoteką, zastawem…).

kategoria: komornik

Skomentuj