Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Automatyczne przedłużenie umowy o kartę kredytową

skomentuj

Pytanie: Będąc posiadaczem karty kredytowej złożyłem wypowiedzenie umowy ale upływie 30 dni od daty kiedy wygasła ważność posiadanej przeze mnie karty. Czy to oznacza że będę musiał uiścić bankowi opłatę roczną za kolejny rok użytkowania karty? Nadmieniam, że w regulaminie bank zastrzegł sobie automatyczne odnowienie ważności karty kredytowej.

Odpowiedź: Regulamin albo umowa którą zawarł Pan z bankiem zapewne reguluje (powinny regulować) poruszaną przez Pana kwestię i należy odwołać się do postanowień zawartych w którym ś z tych dokumentów. Jeżeli więc zastrzeżono iż jeśli klient w określonym terminie przed upływem ważności karty nie wypowie umowy to następuje jej przedłużenie na kolejny okres, wówczas oznacza to, że umowa została automatycznie przedłużona. Należy zaznaczyć, ze ów termin wypowiedzenia nie może być dla klienta rażąco krótki. Skoro więc umowa dalej obowiązuje na kolejny rok a płatność za użytkowanie karty uiszcza się z góry, wówczas powinien Pan opłacić roczną opłatę. Jeżeli wspomniane postanowienia nie są zawarte w umowie tylko w regulaminie, to jeżeli nie podpisał Pan oświadczenia że zapoznał się Pan z jego postanowieniami, to taki regulamin Pana nie wiąże i wówczas nie można mówić o przedłużeniu umowy. Banki jednak dopilnowują formalności w tym zakresie aby klientowi nie pozostawał do dyspozycji taki zarzut, że nie zapoznał się z regulaminem.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

18/09/2014

kategoria karty kredytowe

Skomentuj