Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zaległa pożyczka a firma windykacyjna

1 komentarz

Pytanie: W związku z problemami finansowymi nie byłem w stanie zwrócić prywatnej pożyczki. Pożyczkodawca więc powiadomił mnie że sprawą zajmie się firma windykacyjna i dług na pewno ściągną ode mnie. Podał nazwę tej firmy i z tego co ustaliłem firma ta działa legalnie, ma dobrą markę. Pytanie moje w związku z tym – co może firma windykacyjna, czy ma większe możliwości niż prawnik albo komornik?

Odpowiedź: Firma windykacyjna nie posiada w zasadzie większych uprawnień niż wierzyciel będący osobą fizyczną czy przedsiębiorcą. Może jedynym wyjątkiem są detektywi których zatrudniają niektóre firmy windykacyjne gdyż ci mają z racji zawodu większe możliwości w zakresie pozyskiwania informacji. Poza tym jednak, odzyskując dług z tytułu np. pożyczki prywatnej jak w Pana przypadku, windykatorzy mogą wykonać takie czynności które może wykonać Pana prywatny wierzyciel, nic poza tym. I tak też, mogą skierować do sądu pozew o zapłatę pożyczki, a dysponując tytułem wykonawczym, skierować do komornika wniosek egzekucyjny. Należy tu bowiem podkreślić że żadna firma windykacyjna nie ma uprawnień komornika. Windykator nie może Panu nic zabrać, nie może zając rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, itd. Jeżeli firma windykacyjna współpracuje z Krajowym rejestrem Długów, to może dopisać Pana do tej bazy jako dłużnika, albo umieścić Pana jako takiego na internetowej giełdzie wierzytelności. Jednak sam wierzyciel też może to zrobić. W rzeczywistości skuteczność dobrych firm windykacyjnych wynika z umiejętności negocjacji z dłużnikiem (ale nie wolno straszyć bezprawnie) a przede wszystkim z umiejętności poszukiwania (ukrytego) majątku dłużnika i wskazywania go komornikowi. Jak również z umiejętności zdobywania informacji pomocnych w przedstawieniu dłużnikowi zarzutu oszustwa jeśli dokonał wyłudzenia pożyczki, towaru, usługi… Bankowi windykatorzy odzyskujący kredyty i pożyczki również nie posiadają w tym zakresie większych możliwości.

Wrzesień 17th, 2014 at 3:02 pm

kategoria: windykacja

1 komentarz do 'Zaległa pożyczka a firma windykacyjna'

Subscribe to comments with RSS

  1. Banki są w o tyle lepszej sytuacji od na przykład wierzyciela będącego osobą prywatną i mającego roszczenie z tytułu prywatnej pożyczki, że są uprawnione do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). Niektórzy przyrównują bankowy tytuł egzekucyjny do nakazu zapłaty, ale BTE jest korzystniejszy. Nadanie przez sąd klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu następuje bez informowania o tym dłużnika i nie ma on prawa na tym etapie do wniesienia sprzeciwu / zarzutów, które to prawo przysługuje mu po otrzymaniu odpisu nakazu zapłaty z sądu w takich sprawach jak właśnie z tytułu pożyczki prywatnej albo niezapłaconej faktury.

    Jeżeli bank nie zechce poinformować dłużnika o wszczęciu procedury zmierzającej z kolei do wszczęcia komorniczego postępowania egzekucyjnego, to zadłużony kredytobiorca dowie się tym dopiero wraz w wszczęciem przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. I dopiero wówczas może sprzeciwić się wnosząc do sądu powództwo przeciwegzekucyjne. W praktyce jednakże, roszczenia banków z tytułu kredytów są bezsporne, udokumentowane umową o kredyt i potwierdzeniem otrzymania przez kredytobiorce kwoty kredytu więc i powództwo przeciwegzekucyjne nie jest na rzeczy, brak jest podstaw do wnoszenia takiego powództwa.

    Pietrek

    21 Lis 14 at 05:49

Skomentuj