Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprzedaż weksla

1 komentarz

Pytanie: Posiadam weksel wystawiony przez osobę której pożyczyłem pieniądze. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę go zgodnie z prawem sprzedać by ułatwić sobie odzyskanie długu? Dodam tylko, że weksel jest in blanco, a w deklaracji wekslowej widnieje mój i wystawcy podpis wraz z danymi dowodu osobistego.

Odpowiedź: Dysponuje więc Pan wierzytelnością i może ja pan sprzedać o ile znajdzie Pan na nią nabywcę. Generalnie bowiem łatwiej sprzedać (za przyzwoitą cenę) wierzytelności przysługujące od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niż od prywatnych osób. Do sprzedaży wierzytelności dochodzi w wyniku podpisania umowy cesji czyli przelewy wierzytelności. Art. 509. § 1. stanowi że „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.” Dotyczy to także wierzytelności prywatnych a więc i Pana przypadku. Wierzytelności wynikające z weksla uznawane są generalnie za dobrze udokumentowane, bezsporne. Cesja dokonywana jest także w przypadku kiedy wierzyciel zleca windykację wierzytelności, ale jest to wówczas cesja warunkowa w której zawarty jest zapis że w przypadku nieodzyskania długu może nastąpić dokonanie cesji zwrotnej na rzecz pierwotnego wierzyciela (zleceniodawcy windykacji).

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

17/09/2014

kategoria weksel

1 komentarz do 'Sprzedaż weksla'

Subscribe to comments with RSS

  1. Nie ma sensu sprzedawać weksla przez cesję, tylko przez indos.

    Lech

    17 Wrz 14 07:06

Skomentuj