Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczka hipoteczna bez zgody współmałżonka

skomentuj

Pytanie: Potrzebuję pożyczki na co najmniej 60 tys. zł. może być pod zastaw mieszkania. Chciałbym jednak aby moja żona nie była w to wciągnięta i aby na wypadek kłopotów ze spłatą pożyczki bank nie żądał od niej spłaty tylko ode mnie. Jeżeli więc umowę pożyczki podpisze tylko ja i nie będzie zgody mojej żony na zaciągnięcie pożyczki to czy może ona też odpowiadać za spłatę pożyczki?

Odpowiedź: Jeżeli w umowie pożyczki jako pożyczkobiorca będzie figurował tylko Pan, to żona nie będzie odpowiadać za spłatę pożyczki jej odrębnym majątkiem i Państwa wspólny majątek również nie będzie zagrożony w przypadku egzekucji pożyczki. Gdyby małżonka tylko wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Pana pożyczki (nie będąc przy tym współpożyczkobiorcą) to wówczas jej majątek odrębny (np. wynagrodzenie za pracę) również nie będzie podlegał egzekucji natomiast będzie możliwa egzekucja z Waszego wspólnego majątku. Takim wspólnym składnikiem majątku jest zazwyczaj mieszkanie.

Jeżeli więc mieszkanie Państwa stanowi ustawową współwłasność małżeńską, to w przypadku gdy małżonka nie będzie współpożyczkobiorcą ani gdy pisemnie nie wyrazi zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Pana – wówczas nie będzie możliwe zaciągnięcie przez Pana pożyczki pod zastaw takiego mieszkania. Jeżeli więc planuje Pan zaciągnięcie pożyczki pod hipotekę a mieszkanie stanowi Waszą współwłasność małżeńską, to Pana małżonka przynajmniej musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Pana pożyczki aby można było skutecznie ustanowić hipotekę na rzecz banku jako zabezpieczenia spłaty pożyczki. W takiej sytuacji, jak wspomniano, jej odrębny majątek nie będzie podlegał egzekucji w przypadku niespłacenia pożyczki natomiast możliwa będzie egzekucja z mieszkania.

A korzystne pożyczki hipoteczne są tutaj.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

17/09/2014

Skomentuj