Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zmiana dłużnika z tytułu pożyczki

skomentuj

Pytanie: Czy mogę bez porozumieć się z kimś żeby przejął mój dług z tytułu pożyczki? Chodzi o to aby ktoś wstąpił na moje miejsce jako pożyczkobiorca.  Pożyczka jest już zaległa.

Odpowiedź: Zmiana dłużnika jest możliwa tylko tylko wówczas, gdy pożyczkodawca (generalnie: wierzyciel) wyrazi na to zgodę. Bez zgody wierzyciela dłużnik może jednak porozumieć się z osobą trzecią która spłaci zań dług i tym samym wstąpi w prawa wierzyciela w stosunku do dłużnika za którego zobowiązanie spłaciła.

Wrzesień 16th, 2014 at 8:40 pm

kategoria: zadłużenie

Skomentuj