Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zgłoszenie zarzutu przedawnienia pożyczki

skomentuj

Pytanie: Zalegam za spłatą pożyczki już piąty rok ale właśnie dowiedziałem się, że pożyczki przedawniają się po trzech latach. Co jednak jeżeli pożyczkodawca spróbuje wystąpić na drogę komorniczą, czy ja muszę sprzeciwić się, czy sąd sam odrzuci wniosek pożyczkodawcy?

Odpowiedź: Sąd z urzędu nie uwzględni faktu przedawnienia roszczenia, zarzut przedawnienia musi wystosować dłużnik. Nie wspomniał Pan, czy chodzi o pożyczkę z banku czy o niebankową, prywatną pożyczkę. Jeżeli pożyczkodawcą jest bank, to zarzut przedawnienia będzie mógł Pan wnieść dopiero w powództwie przeciwegzekucyjnym czyli na etapie egzekucji komorniczej. Jeżeli zaś pożyczkodawca jest firma pożyczkowa albo osoba prywatna (nie dysponująca Pana oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji), to zarzut przedawnienia należy do sądu wnieść po otrzymaniu nakazu zapłaty.

kategoria: przedawnienie

Skomentuj