Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zajęcie konta bankowego z tytułu niespłaconego kredytu

skomentuj

Pytanie: Mam duże zaległości w spłacie kredytu i już mi zapowiedzieli z banku że skierują sprawę do komornika. Dowiedziałem się też że nie będę wiedział kiedy to się stanie bo postępowanie sądowe będzie się toczyło bez informowania mnie o tym. A czy komornik powiadomi mnie o zajęciu konta bankowego oraz o innych czynnościach w ramach windykacji kredytu?

Odpowiedź: W przypadku przeterminowanego długu z tytułu niespłacanego kredytu to bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny. Ażeby bank mógł skierować egzekucję kredytu do komornika, niezbędne jest nadanie takiemu tytułowi klauzuli wykonalności przez sąd. Faktycznie, kredytobiorca nie jest o tym informowany z urzędu ani przez sąd ani też bank nie ma obowiązku informować o tym kredytobiorcy. Jednak komornik musi powiadomić każdego dłużnika (w tym kredytobiorcę) o wszczęciu egzekucji. Powiadamia też o zajęciu rachunku bankowego. Komornik wysyła takie zajęcie pocztą poleconą do banku w którym dłużnik ma konto a równocześnie odpis zajęcia wysyła dłużnikowi.

Na marginesie informujemy, że może się zdarzyć tak, że dłużnik otrzyma odpis zajęcia zanim bank dokona zajęcia rachunku na podstawie polecenia od komornika i będzie miał czas aby wypłacić, przelać środki z konta zwłaszcza jeśli posiada ma do konta dostęp przez internet. Możliwe że jest to w ujęciu globalnym poważny problem wpływający negatywnie na poziom skuteczności postępowań egzekucyjnych. Jeżeli dłużnik uważa że egzekucja w całości lub w części jest bezpodstawna, że nie było podstaw do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego i nadania mu przez sąd klauzuli wykonalności, przysługuje mu prawo do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego do sądu.

Bezpłatne porady: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 4 Ocena średnia: 4.5]

16/09/2014

Skomentuj