Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawniona pożyczka prywatna a dopisanie do rejestru długów

skomentuj

Pytanie: 14 lat temu dawna znajoma pożyczyła mi pewną kwotę pieniędzy. Nie miałem pracy, nie miałem z czego oddać pożyczki. Później w celach zarobkowych wyjechałem za granicę Rok temu wróciłem i gdy ta osoba dowiedziała się o tym, to wezwała mnie do zapłaty pożyczki najpierw osobiście a później otrzymałem od niej wezwanie do zapłaty. Popsuła mi też reputację, mieszkamy w niewielkiej miejscowości – w Kętach -gdzie jak to się mówi „każdy każdego zna”. W takiej sytuacji odpisałem zgodnie z prawda, że pożyczka jest przedawniona i nie zamierzam płacić. Otrzymałem kolejne pismo od niej zapowiadające że umieści mnie w Krajowym Rejestrze Długów, gdyż przedawnione wierzytelności też mogą być dopisywane do rejestru długów. Taki wpis w KRD bardzo szkodziłby mi. Czy ona może mnie tam wpisać?

Odpowiedź: Do Krajowego Rejestru Długów oraz do innych Biur Informacji Gospodarczych można dopisywać także przedawnione długi. Jednakże w przypadku pożyczki prywatnej udzielonej przez osobę która zawodowo nie zajmuje się udzielaniem pożyczek, warunkiem dopisania do takiego rejestru długów jest wcześniejsze uzyskanie tytułu wykonawczego (prawomocnego wyroku). Jeżeli pożyczkobiorca wniesie przeciwko panu pozew o zapłatę, to po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu może pan wnieść sprzeciw podnosząc zarzut przedawnienia i sąd powództwo oddali. Pożyczkobiorca w takim razie nie będzie mógł wpisać Pana do rejestru długów nie mając tytułu wykonawczego. Gdyby chodziło o pożyczkę udzielona panu przez firmę pożyczkową, to brak tytułu wykonawczego nie byłby przeszkodą w dopisaniu Pana do rejestru długów.

16/09/2014

kategoria: rejestry długów

Skomentuj