Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Pożyczka i odsetki za zwłokę

skomentuj

Pytanie: Udzieliłem prywatnej pożyczki w której zastrzegłem odsetki maksymalne. Termin zwrotu pożyczki już minął, jednak pożyczkobiorca nie zwrócił mi nawet części pożyczonej kwoty. Czy w takiej sytuacji wciąż narastają odsetki maksymalne zastrzeżone w umowie pożyczki czy może są to już tylko odsetki ustawowe za zwłokę w spłacie? A co byłoby w przypadku kiedy pożyczka byłaby nieoprocentowana – czy po upływie terminu jej zwrotu pożyczkodawcy nie przysługiwałyby odsetki za zwłokę?

Odpowiedź: Skoro w umowie pożyczki zostały zastrzeżone odsetki maksymalne (rozumiemy że ma Pan na myśli odsetki maksymalne w rozumieniu Kodeksu cywilnego) to po upływie terminu zwrotu pożyczki wciąż narastają odsetki maksymalne. W przypadku nieoprocentowanej pożyczki, po upływie terminu jej zwrotu można naliczać ustawowe odsetki za zwłokę. Tak jak w przypadku kredytu kupieckiego który jest nieoprocentowany dopóki nie minie termin płatności określony na fakturze; po jego upływie sprzedawca może naliczać ustawowe odsetki za zwłokę (o ile na fakturze lub w osobnej umowie nie określono odsetek umownych za zwłokę).

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

16/09/2014

kategoria pożyczki prywatne

Skomentuj