Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Opłata za Nieterminową Spłatę VIA SMS – 0,5% dziennie

skomentuj

Postanowiłem przyjrzeć się bliżej kosztom, jakie ponosi osoba spóźniająca się ze spłatą chwilówek przez internet (pożyczek sms). Padło najpierw na pożyczkę Via SMS.

Myślałem, że Via SMS „zabija” kosztami samej windykacji tj. zwłaszcza monitów listownych, ale okazuje się że nie. Całkowity koszt windykacji przedsądowej nie może być wyższy niż 60 zł. (§4 pkt. 1 Umowy pożyczki). „Zabity” zostałem zgoła czymś innym i szoku doznałem…. No właśnie, jak w tytule; w umowie pożyczki (§4 pkt. 3) figuruje tzw. Opłatę za Nieterminową Spłatę pożyczki wynosząca 0,5% dziennie czyli w skali roku 182,50% Tymczasem, maksymalne odsetki za zwłokę wynoszą zgodnie z prawem czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP; na dzień dzisiejszy jest to 4,75 x 4 = 19% w stosunku rocznym.

To, że ktoś sobie będzie używał określenia „odsetki karne” w odniesieniu odsetek za zwłokę, nie zmienia faktu, że nie mogą owe „odsetki karne” być wyższymi od odsetek maksymalnych = czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

Nasuwa się zatem pytanie, czy Via SMS udaje się obronić w sądach owe 0,5% dziennie które moim zdaniem są niczym innym jak odsetkami za zwłokę? Zapytałem mailem tego pożyczkodawcę czyli VIA SMS PL Sp. z o.o. ale nie uzyskałem żadnej odpowiedzi…

16/09/2014

Skomentuj