Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt w rachunku bieżącym a kredyt zwykły

skomentuj

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy kredytem w rachunku bieżącym a kredytem pożyczkowym – tradycyjnym?

Odpowiedź: Kredyt w rachunku bieżącym to postawione to możliwość wykorzystania środków w ramach przyznanego debetu, do ustalonej wysokości salda ujemnego. Właściciel rachunku bankowego z limitem debetu – zadłużenia na rachunku może skorzystać z tego debetu bądź nie. Jeśli na przykład przyznany debet w rachunku bieżącym wynosi – 6.000,00 zł. a właściciel rachunku ma saldo0 dodatnie, na przykład w wysokości 5.000,00 zł. to nie wykorzystuje w danym momencie owego kredytu wobec czego nie rosną odsetki. A z kolei na przykład jutro może będzie zmuszony dokonać przelewu z rachunku – zapłaty za coś, w kwocie 8.000,00 zł. a zatem skorzysta z debetu w kwocie 3.000,00 zł. i debet ten będzie w takiej kwocie wykorzystywany (i odsetki od takiego kredytu będą rosły) dopóki nie zostanie przez właściciela rachunku spłacony. Debet można wykorzystywać wielokrotnie. Gdy debet nie jest wykorzystywany, to bank ewentualnie może pobierać opłatę za niewykorzystany limit kredytu w rachunku bieżącym.

Jak chodzi natomiast o typowy kredyt gotówkowy, to kwota kredytu jest przelewana – wypłacana przez bank kredytobiorcy i nie ma znaczenia to, czy kredytobiorca wykorzystał na coś te środki; kredyt traktowany jest oczywiście jako udzielony, wykorzystany.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

16/09/2014

kategoria kredyty gotówkowe

Skomentuj